kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Wojewoda Mazowiecki z wizytą w PIMOT

Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski odwiedził Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Podczas krótkiej wizyty Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski oraz Maria Szwałko, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zapoznali się z działalnością PIMOT.

Ważnym punktem wizyty była prezentacja projektu Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

Działalność Centrum jest spójna z przyjętą w Polsce Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz uwzględnia cele i priorytetowe kierunki działań zawarte w strategicznych dokumentach krajowych i unijnych.

Budowa Centrum jest również zgodna z priorytetami inwestycyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza i mieści się w zakresie jednej z przyjętych dla Mazowsza inteligentnych specjalizacji „Nowoczesne usługi dla biznesu”.

 

Aktualności