kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

SZKOLENIE PEUGEOT BEZ BARIER W PIMOT

W dniach 08.09.-12.09.2014 r. odbędzie się w PIMOT, z rekomendacji Dyrekcji Handlowej PEUGEOT POLSKA i Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKA, szkolenie doradców handlowych sieci sprzedaży Peugeot w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnością.

Celem szkolenia jest:

  • Zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością.
  • Omówienie aspektów psychologicznych, dotyczących sytuacji osób z różnymi dysfunkcjami.
  • Poznanie własnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, mających pomóc rozwinąć predyspozycje i kompetencje interpersonalne.
  • Poznanie zasad Savoir Vivre w bezpośrednim kontakcie z osobami niepełnosprawnymi – sposobu przywitania, rozmowy wstępnej i dalszej komunikacji.
  • Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz definiowania rozwiązań w ramach obsługi handlowej, zgodnie ze standardami marki, obowiązującymi w sieci handlowej Peugeot.
  • Poznanie rozwiązań technicznych umożliwiających osobom z dysfunkcją narządów ruchu i głuchoniemym uczestnictwo w kursach na prawo jazdy, a osobom posiadającym prawo jazdy, kupno samochodu z odpowiednim oprzyrządowaniem.
  • Zdobycie umiejętności odpowiedniej postawy asertywnej  przy obsłudze niepełnosprawnego klienta.

Szkolenie Peugeot bez barier zostało zaplanowane w siedzibie PIMOT ze względu na duże doświadczenie i sukcesy Instytutu w zakresie budowania mobilności osób niepełnosprawnych. Wykłady i ćwiczenia praktyczne dla uczestników poprowadzą doświadczeni trenerzy ze Stowarzyszenia SPINKA, z Fundacji Integracja, psycholog oraz mgr Artur Paczkowski - kierownik Pracowni Szkolenia Kierowców PIMOT. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty psychologiczne w przełamywaniu barier profesjonalnej obsługi klientów z niepełnosprawnością oraz na wykorzystanie wiedzy o współczesnych możliwościach dostosowania samochodów, ujętych w ramy prawne. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się część warsztatowa szkolenia, realizowana w samochodach oprzyrządowanych dla kierowców z niepełnosprawnością.

Szkolenie tego typu jest nowością na skalę wykraczającą poza Polskę i świadczy o otwieraniu się marek dla segmentu klientów ze specjalnymi potrzebami.

Aktualności