Współpraca naukowa

W dniu 30.07.2014 r. Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT zawarł z Politechniką Świętokrzyską porozumienie o współpracy naukowej.

Współpraca polegała będzie na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie techniki samochodowej, a w szczególności problemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, podjęciu działań naukowych pod kątem realizacji wspólnych projektów badawczych oraz popularyzacji i upowszechnianiu wyników współpracy.

 

Aktualności