INNOMOTO – wsparcie rozwoju innowacji w branży motoryzacyjnej

W Ministerstwie Gospodarki RP w dniu 23.06.2014 r. odbyło się spotkanie Vice Premiera i Ministra Gospodarki RP Pana Janusza Piechocińskiego z przedstawicielami polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Podczas spotkania podpisano porozumienie dotyczące przygotowania wniosku o ustanowienie sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” dla branży motoryzacyjnej.

Sygnatariuszami porozumienia są:

  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
  • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
  • Polska Izba Motoryzacji
  • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
  • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
  • Związek Pracodawców Motoryzacji

Aktualności