kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Konrefencja AES PROGRESS

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
organizuje konferencję naukowo – szkoleniową

DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY

AES PROGRESS

22 - 23.10.2014 r.

        Tematyka konferencji dotyczyć będzie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i skutków wypadków drogowych  oraz rozwoju techniki samochodowej i wynikających z niego nowych problemów w zakresie  likwidacji szkód komunikacyjnych i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

        Wieloletnie doświadczenie organizatorów konferencji uzasadnia potrzebę wykorzystania wiedzy związanej z  rozwojem techniki samochodowej do analizy zagrożeń  w ruchu drogowym, przebiegu wypadków drogowych i ich rekonstrukcji z uwzględnieniem zagadnień: diagnostyki, technologii napraw powypadkowych  oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Konferencja składać się będzie z dwóch części: naukowo - badawczej (poznawczej) i szkoleniowej.  Referaty zgłoszone przez uczestników prezentowane będą w pierwszej części konferencji. W części drugiej, szkoleniowej,  zamawiane referaty dotyczyć będą  pogłębionej analizy wybranych zagadnień związanych z tematyką konferencji.

Aktualności