PIMOT na XXI Giełdzie Wynalazków

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na „Jubileuszowej XXI Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych  na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2013”, która odbędzie się w dniach 11-12.02.2014 r. w Centrum Nauki KOPERNIK  w Warszawie.

Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej w minionym roku.

W uroczystości uczestniczą laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2013 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe.

Inauguracja Giełdy Wynalazków 2014 połączona będzie z wręczeniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom.

PIMOT zaprezentuje cztery wynalazki:

  1. Przedmiotem pierwszego wynalazku jest system bezpieczeństwa przeznaczony do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało przewożonego dziecka podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w przód pojazdu – nagrodzony srebrnym medalem podczas 65 Międzynarodowych Targów „Pomysły, wynalazki, nowe produkty” iENA 2013 w Norymberdze oraz złotym  medalem podczas XIV Moskiewskiego Salonu  Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie
  2. Przedmiotem drugiego wynalazku jest urządzenie przytrzymujące („fotelik samochodowy”) przeznaczone do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na przewożone dziecko podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w bok pojazdu - nagrodzony srebrnym medalem podczas 65 Międzynarodowych Targów „Pomysły, wynalazki, nowe produkty” iENA 2013 w Norymberdze oraz złotym  medalem podczas XIV Moskiewskiego Salonu  Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie
  3. Kolejny wynalazek to: katalityczna konwersja surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych – nagrodzony na Brussels  Innova 2013 nagrodą Sabine Laruelle, Minister of Middle Classes, SME, Self-employed and Agriculture,  oraz nagrodą Taiwan Prominent Inventor Association.
  4. Ostatni wynalazek  to laboratoryjne stanowisko do badania procesów produkcji, oczyszczania i uszlachetniania biogazu BIOGAS-LAB – nagrodzony brązowym  medalem  na INST Taipei International Invention Show & Technomart 2013

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska PIMOT.

Aktualności