Smart, Green and Integrated Transport

W dniu 7.02.2014 r. odbył się „Dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, Green and Integrated Transport w programie Horyzont 2020 – transport drogowy”.

Spotkanie informacyjne poświęcone było konkursom na projekty badawcze w tematyce transportu drogowego, ogłoszonym w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020.  

Głównym celem spotkania było przedstawienie tematyki badawczej i zasad uczestnictwa, jak również zaprezentowanie:

  • założeń, zasad uczestnictwa i składania wniosków projektowych w programie Horyzont 2020 w tym w konkursie transportu drogowego,
  • aktualnych obszarów badawczych sektora transportu drogowego w programie H2020,
  • propozycji współpracy w ramach bieżącego konkursu.

Spotkanie poprowadził Krajowy Ekspert Programu HORYZONT 2020 w dziedzinie TRANSPORT, oraz ekspert obszaru FINANSE i PRAWO z  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych tematyką.

Aktualności