kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

PIMOT na wystawie wynalazków

W dniach 14.11- 16.11.2013 r. odbyła się wystawa ,,Brussels Innova”. Z przyjemnością informujemy że PIMOT otrzymał na niej następujące nagrody:

Prize of Sabine Laruelle, Minister of Middle Classes, SME, Self-employed and Agriculture,

oraz

Prize of the Taiwan Prominent Inventor Association.

Tytuł nagrodzonego wynalazku to:

Katalityczna konwersja surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych.

Wynalazek ten opisuje sposób wykorzystania biomasy drzewnej stanowiącej cenny surowiec naturalny. W przypadku wykorzystywania na cele energetyczne jest ona przeważnie spalana lub współspalana z węglem. Projekt dotyczy waloryzacji biomasy drzewnej. Biomasa drzewna (topola, wierzba i robinia akacjowa) była poddawana procesowi pirolizy w obecności katalizatora. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że typowe produkty otrzymane w procesie stanowi bioolej (50% wag.) z dużą zawartością furfuralu do 80%. Produkt ten stanowi platformę chemiczną do dalszego przekształcania do biochemikaliów, biokomponentów paliw lub produkcji biopolimerów Pozostałe produkty takie jak węgiel drzewny (30% wag.) mogą stanowić surowiec wyjściowy do przygotowania węgla aktywnego stosowanego przy oczysczaniu ścieków lub jako adsorbent gazów. Gazowe produkty powstajace w procesie (ok. 20% wag) mogą być wykorzystywane w procesie technologicznym jako gaz na cele energetyczne. Reasumując, zaproponowany proces może stanowić jedną ze ścieżek technologicznych w kontekście mających powstać nowych biorafinerii.

Aktualności