kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

PIMOT z kategorią „A”

naukaNiezmiernie miło nam poinformować, iż w efekcie przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kompleksowej oceny jakości naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przyznał Przemysłowemu Instytutowi Motoryzacji kategorię naukową „A”. W ramach przeprowadzonej oceny brane były pod uwagę następujące kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej.
Przyznanie po raz kolejny z rzędu i utrzymanie najwyższej kategorii naukowej umacnia pozycję Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jako wiodącej jednostki naukowej w Polsce w dziedzinie motoryzacji i paliw potwierdzając potencjał badawczy oraz jakość świadczonych usług.

Logo3

Aktualności