kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Konferencja Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie

Ministerstwo Gospodarki przy współudziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) zorganizowało, w dniu 15 kwietnia 2013 roku, programową konferencję nt. „Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie”.

W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister gospodarki - Pan Janusz Piechociński oraz przedstawiciele administracji rządowej, Komisji Europejskiej, przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego i gazowniczego, reprezentanci uczelni wyższych i instytutów badawczych, a także stowarzyszenia działające na rzecz wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Głównym celem konferencji było nawiązanie współpracy, pomiędzy podmiotami zainteresowanymi podjęciem działań na rzecz wykorzystania paliw metanowych w transporcie, mającej służyć realizacji Krajowego Programu Strategii Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, projektu Krajowego Programu Strategii Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie oraz omówione zagadnienia związane z tą tematyką. Dyskusja dotyczyła identyfikacji barier, problemów oraz możliwości ich pokonywania, a także rozwijania potencjalnych kierunków działań w celu rozwoju rynku paliw metanowych w Polsce.

Duże emocje wywołała zapowiedź przedstawiciela Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia od 1 listopada 2013 r. podatku akcyzowego w wysokości 11,04 PLN/1GJ na gaz ziemny sprężony (CNG) wykorzystywany jako paliwo silnikowe. W ocenie dyskutantów tak drastyczne opodatkowanie tego paliwa spowoduje zahamowanie rozwoju raczkującego rynku paliw metanowych w Polsce. Wskazywano, że Unia Europejska w odniesieniu do tego rodzaju paliw dopuszcza całkowite zwolnienia z podatku akcyzowego do 2023 roku.

Dsc 5356 Dsc 5361 Dsc 5378 Dsc 5382