Gratulacje dla Profesora

W imieniu kierownictwa oraz wszystkich pracowników Przemysłowego Instytutu Motoryzacji składamy najserdeczniejsze gratulacje Szanownemu Panu Profesorowi

Zdzisławowi Chłopkowi

z okazji nadania tytułu profesora nauk technicznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Aktualności