kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

PIMOT na targach BRUSSELS INNOVA 2012

W dniach 15 – 17 listopada 2012 r. w Brukseli odbywają się 61 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - BRUSSELS INNOWA 2012, na których PIMOT prezentuje dwa wynalazki:

czolowePrzedmiotem pierwszego wynalazku jest system bezpieczeństwa przeznaczony do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało przewożonego dziecka podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w przód pojazdu.

Proponowany system bezpieczeństwa:

  1. zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku,
  2. zmniejsza obciążenia dynamiczne działające na ciało dziecka poprzez zastosowanie elementów pochłaniających energię uderzenia:
    • poduszki czołowej ograniczającej przemieszczenie głowy dziecka wykonanej z materiału rozpraszającego energię,
    • absorbera, deformowanego w czasie przemieszczania się siedziska fotelika wraz dzieckiem pod wpływem działających sił.

bocznePrzedmiotem drugiego wynalazku jest urządzenie przytrzymujące („fotelik samochodowy”) przeznaczone do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na przewożone dziecko podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w bok pojazdu.

Proponowany system bezpieczeństwa:

  1. zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku,
  2. zmniejsza obciążenia dynamiczne działające na ciało dziecka poprzez zastosowanie elementu umożliwiającego przemieszczanie się siedziska fotelika wraz dzieckiem pod wpływem działających sił, oraz deformowanego absorbera pochłaniającego energię uderzenia.

Pawilon polski na targach Brussels Innova 2012 został objęty patronatem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Wynalazki oceniane są przez 90-osobowe grono jury, w skład którego wchodzą specjaliści z branż prezentowanych na targach.

Szczególnie zasłużeni wynalazcy są odznaczani Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości nadanymi przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości. Odznaczenie nadawane jest wybitnym wynalazcom oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju wynalazczości. Przyznając odznaczenia, Kapituła bierze pod uwagę wieloletnią aktywność w dziedzinie wynalazczości oraz promocji wynalazczości, a także osiągnięcia potwierdzone wysokimi nagrodami i medalami przyznanymi na najważniejszych europejskich salonach wynalazczości.

2012-11-15 11.54.39 2012-11-15 11.56.29

Aktualności