Projekt OPTIBODY

FP7W dniach 24-25 września 2012 r. w Turynie odbyło się kolejne już spotkanie partnerów uczestniczących w projekcie OPTIBODY w ramach 7 Programu Ramowego.

Ze strony PIMOT w spotkaniu tym brał udział Paweł Jarczewski.

Wszystkim zebranym zaprezentowano aktualny stan prac w poszczególnych pakietach roboczych oraz przedyskutowano plan pracy na najbliższe miesiące.

Na spotkaniu przedstawiono również wstępny projekt raportu okresowego, który w najbliższych dniach zostanie przekazany Kierownikowi Projektu w Brukseli.

 cartelWeb OPTIBODY

Aktualności