Nietypowe testy zderzeniowe w PIMOT

Nietypowe testy zderzeniowe przeprowadzone przez Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń PIMOT

Aktualności