kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Bezpieczeństwo dzieci w autobusie turystycznym i szkolnym

Powszechnym środkiem transportu w Polsce są autobusy. W transporcie podmiejskim dominują autobusy o małej pojemności, zwykle 15 – 30 osób. Często spełniają one rolę autobusów szkolnych. Różne i zmienne przeznaczenie autobusów powoduje, że z tych samych foteli korzystają zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Istniejące urządzenia ochronne słabo wypełniają zadania ochrony osób dorosłych i zupełnie nie są przystosowane do ochrony dzieci w czasie wypadku drogowego.

Główną przesłanką projektu „Analiza możliwości minimalizacji obciążeń dynamicznych
i obrażeń osób dorosłych oraz dzieci na fotelach autobusowych w czasie wypadku drogowego” jest to, że wytrzymałość biomechaniczna ciała dziecka jest nie tylko znacznie mniejsza, ale i inaczej ukształtowana niż wytrzymałość osoby dorosłej. Celem projektu jest wykazanie w/w różnic, a na tej podstawie opracowanie zakresu możliwego udoskonalenia konstrukcji foteli, przystosowanie trzypunktowych pasów bezpieczeństwa przytrzymujących dorosłe osoby do przytrzymywania również dzieci i pokazanie nowych możliwości zmniejszenia obrażeń podczas wypadków drogowych. Stosowanie środków zmniejszających ryzyko utraty zdrowia, generalnie zwiększających bezpieczeństwo winno być szczególnie wnikliwie analizowane, a propozycje proponowane w toku niniejszej pracy skierowane będą głównie pod kątem zastosowania urządzeń wspomagających przenoszenie sił dynamicznych przez ciała dzieci.

Badania eksperymentalne przeprowadzane są na unikalnych w skali kraju stanowiskach badawczych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, na których jest możliwe odtworzenie zderzenia pojazdów z przeszkodą.

1 2

Aktualności