kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Więcej czasu, by ubiegać się o tytuł Innowatora Mazowsza

Logo3Aby wszyscy zainteresowani konkursem „Innowator Mazowsza” mieli większą szansę na wygraną, okres naboru wniosków aplikacyjnych został wydłużony do 30 września 2012 r. Do zdobycia jest 25 tys. zł dla innowacyjnej firmy i 10 tys. zł dla naukowca wprowadzającego w praktykę innowacyjne rozwiązania.

Od czerwca trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Innowator Mazowsza. W sezonie urlopowym nie wszyscy zainteresowani mają możliwość wzięcia w nim udziału. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego jako organizator konkursu zdecydował o przedłużeniu terminu składania wniosków.

Konkurs promuje innowacyjność stosowaną na Mazowszu, pogłębia współpracę środowiska nauki ze sferą biznesu i ułatwia dzielenie się naukowymi dokonaniami, które można praktycznie zastosować w biznesie. O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma (gdzie można otrzymać za I miejsce – 25 tys. zł, za II miejsce – 15 tys. zł oraz 10 tys. zł za III miejsce) i Innowacyjny Młody Naukowiec (tu nagrody to odpowiednio: 10 tys. zł za I miejsce, 7 tys. zł za II miejsce i 5 tys. zł za miejsce III). Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Dodatkowo dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody niefinansowe ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 35 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. Ważnym warunkiem jest praktyczne zastosowanie wyników naukowych dokonań.

Wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.innowacyjni.mazovia.pl.

Partnerami konkursu są: Agencja Promocyjna INVENTOR sp. z o.o.; Jan Wierzchoń & Partnerzy Sp. j. Biuro Patentów i Znaków Towarowych; Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualności