kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Artykuły

Nagrody i Wyróżnienia

 

2017

Złoty medal dla mgr inż. Anny Kieracińskiej, mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego, mgr inż. Bogusława Pijanowskiego za „Urządzenie do redukcji emisji pyłów emitowanych przez hamulce tarczowe pojazdu” podczas XX Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2017.

Dyplom oraz puchar Wszechstronnego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów z Petersburga dla dr inż. Krzysztofa Biernata prof. PIMOT, dr inż. Anny Matuszewskiej, mgr Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka, Jana Kiraga za „Instalację do termolizy odpadowych poliolefin do nasyconych frakcji węglowodorowych” podczas XX Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2017.

Złoty medal z wyróżnieniem przyznany przez jury konkursu EUREKA w Barcelonie dla dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, dr inż. Anny Matuszewskiej, mgr Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka oraz Jana Kiraga za „Projekt procesów upłynniania i uwodorniania polimerów prowadzonych pod ciśnieniem atmosferycznym” podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności Innova Barcelona 2017.

Nagroda specjalna Innova Barcelona 2017 dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w kategorii „Przemysł” konkursu EUREKA podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności Innova Barcelona 2017.

Wyróżnienie przyznane przez Komisję Konkursową XXIV Międzynarodowych targów Stacja Paliw 2017 w Nadarzynie za „Instalację do termolizy i uwodornienia odpadowych poliolefin”.

2016

Laur Innowacyjności 2016, Złoty Laur przyznany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej Naczelną Organizację Techniczną (FSN-NOT), za „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych FUNTER 4x4”.

Złoty medal dla Andrzeja Włodarczyka, Tomasza Kamińskiego, Marcina Jankowskiego, Tomasza Wróbla, Anny Boczkowskiej, Wiesława Barnata za „Mobilną Ewakuacyjną Platformę Pływającą” podczas 68. Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA w Norymberdze.

Wyróżnienie  przyznane przez Taiwan Crativity Development Association dla Andrzeja Włodarczyka, Tomasza Kamińskiego, Marcina Jankowskiego, Tomasza Wróbla, Anny Boczkowskiej, Wiesława Barnata za „Mobilną Ewakuacyjną Platformę Pływającą” podczas 68. Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA w Norymberdze.

Złoty medal dla dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Dariusza Wojdasa, mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, mgr. inż. Szymona Lisieckiego, mgr. inż. Roberta Dudka, mgr. inż. Piotra Mitasa za „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych FUNTER 4x4” podczas 68. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze.

Medal za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej dladr. inż. Andrzeja Muszyńskiego przyznany przez Dziekana.

Lider Bezpieczeństwa Państwa, nagroda I stopnia przyznana przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016” za „Mobilną Ewakuacyjną Platformę Pływającą” w Warszawie.

Lider Bezpieczeństwa Państwa, nagroda I stopnia przyznana przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016” za „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych FUNTER 4x4” w Warszawie.

Złoty medal dla dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Dariusza Wojdasa, mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, mgr. inż. Roberta Dudka, mgr. inż. Piotra Mitasa za „Multifunctional motor vehicle for special purposes FUNTER 4WD” podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA w Trzyńcu.

Nagroda Jana Czudka, Dyrektora Trinecke Zelezarny za „Multifunctional motor vehicle for special purposes FUNTER 4WD” podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA w Trzyńcu.

Złoty medal dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za „Innovative child car seat reducing child’s head displacement caused by a side and front impact of the motor vehicle” podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA w Trzyńcu.

Srebrny medal dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za„Heart rythm monitoring system” podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA w Trzyńcu.

Dyplom przyznany przez International Innovation Club „Archimedes” za „Multifunctional motor vehicle for special purposes FUNTER 4WD” podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA w Trzyńcu.

Grand Prix dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych FUNTER 4x4” podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach.

Platynowy Medal dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych FUNTER 4x4” podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach.

Brązowy medal dla mgr. inż. Szymona Lisieckiego, mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego za „Zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej szczególnie do pojazdów terenowych” podczasMiędzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine w Paryżu.

Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mgr. inż. Szymona Lisieckiego, mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego za „Zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej szczególnie do pojazdów terenowych” podczas XXIII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2015 roku w Warszawie.

2015

Złoty medal przyznany przez Association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) za "System zwiększający bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach” podczas 114. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LÉPINE w Paryżu.

Medal i dyplom przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji za "System zwiększający bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach" podczas 114. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LÉPINE w Paryżu.

Puchar Prezesa FSNT-NOT dla mgr. inż. Szymona Lisieckiego, dr. Andrzeja Muszyńskiego oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Dziecięcy fotelik samochodowy zmniejszający przemieszczenie głowy dziecka, spowodowane uderzeniem w bok pojazdu samochodowego" podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie.

Wyróżnienie Islamskiej Republiki Iranu dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego za "System ciągłego procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych” podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie.

MedalEurobusiness-Haller dla dr. Krzysztofa Bajdora oraz dr. Krzysztofa Biernata za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorafineryjnych" podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie.

MedalEurobusiness-Haller dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego za "System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych" podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie.

Medal Eurobusiness-Haller dla dr. Andrzeja Muszyńskiego (nagroda indywidualna) za "Urządzenie napinające zintegrowane pasy bezpieczeństwa przytrzymujące dziecko w foteliku bezpieczeństwa" podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie.

Złoty medal dla dr. Andrzeja Muszyńskiego za "Urządzenie napinające zintegrowane pasy bezpieczeństwa  przytrzymujące dziecko w foteliku bezpieczeństwa" podczas XVIII Moskiewskiego Salonu Wynalazków I Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2015 w Moskwie.

Złoty medal dla mgr. inż. Szymona Lisieckiego, dr. Andrzeja Muszyńskiego oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Dziecięcy fotelik samochodowy zmniejszający przemieszczenie głowy dziecka, spowodowane uderzeniem w bok pojazdu samochodowego" podczas XVIII Moskiewskiego Salonu Wynalazków I Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2015 w Moskwie.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Krzysztofa Bajdora oraz dr. Krzysztofa Biernata za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych".

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego za "System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych" .

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mgr. inż. Roberta Burlińskiego, dr. Sławomira Łukjanowa oraz mgr. inż. Bogusława Pijanowskiego za "System monitorowania tętna osób zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym".

Złoty medal dla mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, mgr. inż. Szymona Lisieckiego oraz dr. Andrzeja Muszyńskiego za "Suspension with adjustable angular rigidity, dedicated for off-road vehicles" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Dyplom przyznany przez Prezydenta Florenta Godina dla mgr. inż. Szymona Lisieckiego, dr. Andrzeja Muszyńskiego, Artura Muszyńskiego oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Child car seat reducing child's displacement caused by a side impact of the motor vehicle" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Dyplom dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za  "Catalytic conversion of wood bimasses to the furfural and its valorization for valuable biorafinery products" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Dyplom przyznany przez Prezydenta Florenta Godina dla dr. Krzysztofa Bajdora, Piotra Baranowskiego, dr. Krzysztofa Biernata, mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego oraz Jerzego Kalwasa za "A systems for the continious control of the degree and rate of the ageing process for liquid fuels during storage" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Dyplom przyznany przez Prezydenta Florenta Godina dla dr. Andrzeja Muszyńskiego oraz Artura Muszyńskiego za "Device for pre-tightening integrated safety belts that restrain a child in a child safety seat" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Dyplom przyznany przez Prezydenta Florenta Godina dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, Artura Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Device reducing dynamic loads acting on children transported in car vehicles, during head-on collision" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Dyplom Organizacji "Russian House for International Scientific and Technological Cooperation" za "The system of continious control of the degree and pace of the aging process of liquid fuel during storage" podczas 67. Targów iENA POMYSŁY WYNALAZKI NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Dyplom "Union of Croatian Innovators" za "Child car seat reducing child's head displacement caused by a side impact of the motor vehicle" oraz "Device for pre-tightening integrated safety belts that restrain a child in a child safety belt" podczas 13. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA w Zagrzebiu.

Dyplom Dyrektora Ovtaviana Apostola dla mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, mgr. inż. Szymona Lisieckiego oraz dr. Andrzeja Muszyńskiego za "Suspension with adjustable angular rigidity, dedicated for off-road vehicles" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Nagroda Prof. Jarosława Horbańczuka przyznana przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dla mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, mgr. inż. Szymona Lisieckiego oraz dr. Andrzeja Muszyńskiego za "Zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej" podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Nagroda Rektora Politechniki w Bukareszcie dla mgr. inż. Jakuba Lisieckiego, mgr. inż. Szymona Lisieckiego oraz dr. Andrzeja Muszyńskiego za osiągnięcia w zakresie innowacji poprzez poświęcenie i konsekwentne przesuwanie granic dzięki nauce i technice podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Złoty medal za rozwijanie pomysłów dotyczących pasów bezpieczeństwa dla dzieci w pojazdach podczas Targów iENA POMYSŁY WYNALAZKI NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Złoty medal dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata, mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego oraz mgr. inż. Joanny Czarnockiej za "System of continuous control of the degree and pace of the aging process of liquid fuelduring storage" podczas Targów iENA POMYSŁY WYNALAZKI NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Nagroda Doskonałość w Inwencji i Innowacji przyznana przez INST Taipei International Invention Show&Technomart za "Urządzenie napinające zintegrowane pasy bezpieczeństwa przytrzymujące dziecko w foteliku bezpieczeństwa" podczas 67. Targów iENA POMYSŁY WYNALAZKI NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Tytułu Lidera Innowacji przynany przez Eurobusiness-Haller podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Krzyż Komandorski Europejskiego Orderu Wynalazczości dla mgr. inż. Bogusława Pijanowskiego podczas 64. Targów Innowacyjności i Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2015 w Brukseli.

2014

Srebrny medal przyznany przez Towarzystwo Chorwackich Wynalazców dla mgr. inż. Roberta Burlińskiego, mgr. Artura Paczkowskiego oraz mgr. inż. Wiesława Zielińskiego za "Sposób zdalnej emisji rozkazów dla niesłyszącego motocyklisty podczas egzaminu na prawo jazdy" podczas 12. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu.

Złoty medal dla mgr. inż. Roberta Burlińskiego, dr. Sławomira Łukjanowa oraz mgr. inż. Bogusława Pijanowskiego za "System monitorowania tętna osób zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym" podczas XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków I Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014 w Moskwie.

Złoty medal dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych" podczas XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków I Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014 w Moskwie.

Nagroda Inpro 2014 przyznana przezKomitet nagrody Inpro 2014 za najlepsze działania marketingowe w zakresie promocji paliw metanowych w Polsce podczas Targów GasShow w Warszawie.

Nagroda Produkt Roku 2014 za "System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania" podczas XXI Międzynarodowych Targów STACJA PALIW w Warszawie.

Krzyż Komandorski Europejskiego Orderu Wynalazczości dla dr. Andrzeja Muszyńskiego (nagroda indywidualna) podczas 62.Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych".

Złoty medal przyznany przez Taiwan Prominent Inventor Association dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorafineryjnych" podczas International Invention Show&Technomart INST 2014 w Taipei.

Złoty medal przyznany przez Towarzystwo Chorwackich Wynalazców dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Doroty Wardzińskiej za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorafineryjnych" podczas 12. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu.

Złoty medal przyznany przez Towarzystwo Chorwackich Wynalazców dla mgr. inż. Roberta Burlińskiego, dr. Sławomira Łukjanowa oraz mgr. inż. Bogusława Pijanowskiego za "System monitorowania tętna osób zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym" podczas 12. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu.

Złoty medal dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego za "System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych" podczas 63. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Rumunii dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego za "System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych" podczas 63. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA  w Brukseli.

Nagroda Politechniki w Cluj-Napoca dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego za "System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych" podczas 63. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Złoty medal dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata, dr. Artura Malinowskiego oraz mgr inż. Doroty Wardzińskiej za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorafineryjnych" podczas 66. Międzynarodowych Targów iENA POMYSŁY, WYNALAZKI, NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej dla mgr. inż. Roberta Burlińskiego, dr. Sławomira Łukjanowa oraz mgr. inż. Bogusława Pijanowskiego za "System monitorowania tętna osób zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym" podczas 66. Międzynarodowych Targów iENA POMYSŁY, WYNALAZKI, NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Nagroda Innowacja za „System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania" podczas XXI Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2014 w Warszawie.

2013

Złoty medal dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci, przewożone w pojazdach samochodowych, podczas zderzenia czołowego pojazdu” podczas XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013 w Moskwie.

Złoty medal dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu” podczas XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013  w Moskwie.

Srebrny medal dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci, przewożone w pojazdach samochodowych, podczas zderzenia czołowego pojazdu” podczas Międzynarodowych Targów iENA POMYSŁY WYNALAZKI NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Srebrny medal dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu” podczas Międzynarodowych Targów iENA POMYSŁY WYNALAZKI NOWE PRODUKTY w Norymberdze.

Złoty medal z wyróżnieniem dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorefineryjnych” podczas 62. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Wynalazców z Tajwanu dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorefineryjnych” podczas 62. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Wyróżnienie przyznane przez Inkubator Wynalazczości z Rosji dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorefineryjnych” podczas 62. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Belgii (Nagroda Sabine Lanielle, Minister of Middle Classes, SME, Self-employed and Agriculture) dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata oraz dr. Artura Malinowskiego za "Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzację do cennych produktów biorefineryjnych” podczas 62. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Brązowy medal przyznany przez Taiwan Prominent Inventor Association dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata, dr. Artura Malinowskiego, dr. Anny Matuszewskiej oraz dr. Anny Zamojskiej-Jaroszewicz za laboratoryjne stanowisko do badania procesów produkcji, oczyszczania i uszlachetnianie biogazu„BIOGAS-LAB” podczas International Invention Show&Technomart INST 2013 w Taipei.

Nagroda specjalna przyznana przezBudi Uzor z Chorwacji dla dr. Krzysztofa Bajdora, dr. Krzysztofa Biernata, dr. Artura Malinowskiego, dr. Anny Matuszewskiej oraz dr. Anny Zamojskiej-Jaroszewicz za laboratoryjne stanowisko do badania procesów produkcji, oczyszczania i uszlachetnianie biogazu„BIOGAS-LAB” podczas International Invention Show&Technomart INST 2013 w Taipei.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za „Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojadach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu”.

2012

Odznaki Honorowe "Za zasługi dla Rozwoju Przemysłu Naftowego i Gazownictwa" przyznane przez Ministra Gospodarki dla dr. inż. Krzysztofa Biernata (nagroda indywidualna).

Złoty medal z wyróżnieniem dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci, przewożone w pojazdach samochodowych, podczas zderzenia czołowego pojazdu” podczas 61. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Złoty medal dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu” podczas 61. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Złoty medal przyznanyprzezAssociation of Polish Inventors and Rationalizers - IWIS Poland dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci, przewożone w pojazdach samochodowych, podczas zderzenia czołowego pojazdu” podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW 2012 w Warszawie.

Srebrny medal przyznanyprzezAssociation of Polish Inventors and Rationalizers - IWIS Poland dla dr. Andrzeja Muszyńskiego, mgr. inż. Pawła Skonieckiego, mgr. inż. Pawła Trzaski oraz mgr. inż. Karola Zielonki za "Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu”  podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW 2012 w Warszawie.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. inż. Krzysztofa Bajdora oraz dr. inż. Artura Malinowskiego za "Generacja wodoru w wyniku katalitycznego reformingu kwasu mrówkowego pochodzącego z biooleju pirolitycznego do zasilania ogniw paliwowych" przyznany podczas XIX Giełd WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH WYSTAWACH WYNALAZCZOŚCI 2011 w Warszawie.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. inż. Andrzeja Jakubowskiego oraz dr. inż. Andrzeja Zawistowskiego za "Urządzenia zmniejszające emisją pyłów z zespołu hamulca tarczowego oraz urządzenie zmniejszające emisję pyłów z zespołu hamulca bębnowego" przyznany podczas XIX Giełd WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH WYSTAWACH WYNALAZCZOŚCI 2011 w Warszawie.

2011

Europejski Krzyż Orderu Wynalazczości dla dr. Krzysztofa Biernata (nagroda indywidualna) podczas 60. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Belgijski Krzyż Orderu Wynalazczości Eureka podczas 60. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Złoty medal dla dr. inż. Artura Malinowskiego oraz dr. inż. Krzysztofa Bajdora za "Generację wodoru w wyniku katalitycznego reformingu kwasu mrówkowego pochodzącego z biooleju pirolitycznego do zasilania ogniw paliwowych" podczas 60. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Nagroda specjalna przyznana przez Ministerstwo Badań Naukowych Rumunii dla dr. inż. Artura Malinowskiego oraz dr. inż. Krzysztofa Bajdora za "Generację wodoru w wyniku katalitycznego reformingu kwasu mrówkowego pochodzącego z biooleju pirolitycznego do zasilania ogniw paliwowych" podczas 60.Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Srebrny medal dla mgr. inż. Andrzeja Jakubowskiego oraz mgr. inż. Andrzeja Zawistowskiego za "Urządzenie zmniejszające emisję pyłów z zespołu hamulca tarczowego oraz urządzenie zmniejszające emisję pyłów z zespołu hamulca bębnowego" podczas 60. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA w Brukseli.

Gwiazda „Wielkiego Oficera” Europejskiego Orderu Innowacji w Brukseli.

Medal I. Mościckiego przyznany przez Instytut Chemii Przemysłowej w Brukseli.