kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Warszawski Klaster E-Mobil

4 lipca 2011 r. w Warszawie zostało zawarte Porozumienie o utworzeniu Regionalnego Klastra E-Mobilności „WARSZAWSKI KLASTER E-MOBIL” pomiędzy następującymi instytucjami:

1. Politechnika Warszawska
2. Miasto Stołeczne Warszawa
3. Fiat Auto Poland S.A.
4. ENEA S.A.
5. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
6. Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
7. Instytut Transportu Samochodowego
8. Automotive Europe Corporation Sp. z o.o.
9. Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
10. AMZ Kutno Sp. z o.o.
11. Impact Automotive Technologies Sp. z o.o.
12. Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych
13. SDCM Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych
14. MMC Car Poland Sp. z o.o.
15. Vectrix Sp. z o.o.
16. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel”
17. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu – Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw


Partnerzy wyrazili intencję zbudowania platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu dla:

  • inicjowania i współtworzenia programów, projektów i innych działań wdrażających innowacyjne technologie z dziedziny napędów: proekologicznych i energoefektywnych, elektrycznych i spalinowo-elektrycznych, w połączeniu ze związaną infrastrukturą ładowania, oraz spalinowych (biopaliwa, gaz ziemny, biogaz) wraz z infrastrukturą obsługi i tankowania tych pojazdów,
  • ułatwienia rozwoju firm high-tech poprzez transfer innowacyjnych technologii z ww. dziedzin działalności od nauki do biznesu,
  • promowania przedsiębiorstw, centrów badawczych, uczelni na rynku produktów związanych z ww. dziedzinami działalności.