Czołowe zderzenie w PIMOT

Na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT, w dniu 10 czerwca 2011, została przeprowadzona próba zderzeniowa, polegająca na czołowym uderzeniu dwóch pojazdów będących w ruchu – Toyoty Rav 4 i Suzuki Swift.

Prędkość zderzeniowa każdego z pojazdów wyniosła 44 km/h. Do eksperymentu użyto czterech manekinów: w samochodzie Suzuki Swift znajdował się manekin antropomorficzny o masie 76 kg. W samochodzie Toyota Rav 4 umieszczono trzy manekiny antropomorficzne – dwa o wadze 76 kg i jeden manekin o wadze 15 kg odpowiadający masie trzyletniego dziecka.

Celem testu było badanie wpływu sił działających na człowieka podczas wypadku drogowego, badanie odkształceń elementów konstrukcyjnych pojazdów oraz ich zachowanie podczas zderzenia czołowego.

Samochody użyte do eksperymentu różniły się wielkością i masą. Efektem tego jest znaczna różnica w uszkodzeniach pojazdów oraz w obrażeniach pasażerów. Pasażerowie większego pojazdu - Toyoty Rav 4, doznali mniejszych obrażeń w porównaniu z pasażerami samochodu Suzuki Swift. Odkształcenia mniejszego pojazdu są bardziej rozległe, co przekłada się na obrażenia podróżujących nim osób.

Pasażerowie obydwu pojazdów byli zapięci pasami, a dziecko przewożone było w foteliku. Zapięcie pasów, jak również prawidłowe przewożenie dzieci w samochodach, ma istotny wpływ na bezpieczeństwo.

Przeprowadzona próba udowodniła, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, czyli używanie urządzeń ochronnych przez dzieci oraz osoby dorosłe, zwiększa znacznie szanse na przeżycie wypadków.

Aktualności