kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

PIMOT i Gas Show 2011

Przemysłowy Instytut Motoryzacji prezentował swoją ofertę podczas Międzynarodowych Targów GasShow 2011, które odbyły się w dniach 11 – 12 marca na terenie EXPO XXI w Warszawie.

Targi GasShow to impreza adresowana do osób zainteresowanych rynkiem LPG, LNG i CNG. PIMOT uczestniczył w targach w ramach projektu GasHighWay – „Promocja aut napędzanych paliwem wytwarzanym z biogazu i gazu ziemnego w Europie”.

Informacje na temat międzynarodowego projektu GasHighWay można znaleźć na stronie: www.gashighway.net

Na stoisku współorganizowanym przez PIMOT można było zobaczyć samochód z fabryczną instalacją zasilania gazem ziemnym (CNG).

Stoisko PIMOT. Samochód napędzany gazem ziemnym (CNG)

Została także zaprezentowana przydomowa stacja zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG). Dla takiej instalacji czas tankowania jednego samochodu osobowego wynosi około 5h. Jest możliwość podłączenia do niej równolegle dwóch pojazdów. Ich łączny czas tankowania wynosi około 10h.

Stoisko PIMOT. Przydomowa stacja zasilania CNG

Podczas targów GasShow zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi trendami na rynku paliw gazowych w Polsce oraz nowinkami technicznymi związanymi między innymi z CNG, który jest w naszym kraju coraz bardziej popularny.

CNG (z ang. Compressed Natural Gas) – sprężony gaz ziemny – to paliwo w postaci sprężonej do ciśnienia 20 – 25 MPa. Służy do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i samoczynnym.

Wartość energetyczna 1m 3 CNG w normalnych warunkach (Nm3) jest równa w przybliżeniu 1 litrowi benzyny. Masa 1 Nm3 gazu ziemnego wynosi w przybliżeniu 0,7 kg.

W Polsce jest 48 stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym, z czego 33 stacje są ogólnodostępne. Napędzanych CNG jest u nas obecnie około 2 200 pojazdów.

Zalety CNG:

- niska emisja zanieczyszczeń

- wolny przebieg spalania, cichsza praca silnika niż w przypadku benzyny czy ON

- jako gaz lżejszy od powietrza, w razie rozszczelnienia butli lub instalacji unosi się do góry (nie rozlewa się jak benzyna, nie gromadzi się przy powierzchni ziemi jak LPG)

- wysoka temperatura samozapłonu zwiększająca bezpieczeństwo eksploatacji

- w pełni hermetyczna instalacja tankowania oraz składania, brak emisji i oparów gazu do atmosfery

- najwyższa liczba oktanowa wśród paliw silnikowych ( od 110 do 120)

- najwyższa wartość opałowa wśród paliw silnikowych, dla CNG 55,5 MJ/kg, dla benzyny 45 MJ/kg

- znaczna oszczędność na paliwie nawet dla silnika z zapłonem samoczynnym

- nie jest produkowany z ropy naftowej

- brak wpływu stacji tankowania na jakość gazu

- brak konieczności transportu autocysternami (dostarczany za pomocą gazociągu miejskiego)

Wady:

- konieczność instalacji butli wysokociśnieniowych do 20 MPa, ciężkich stalowych lub drogich kompozytowych

- konieczność sprężania gazu przez stację tankowania do bardzo wysokiego ciśnienia

-wymóg zabudowy iskrowego układu zapłonowego lub wtryskiwania niewielkiej dawki ON do komory spalania z jednoczesnym wtryskiem CNG do kolektora dolotowego (dot. silników z zapłonem samoczynnym)

Aktualności