kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach dostawczych eVan”

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie systemu wymiany baterii oraz zintegrowanej z nim kompozytowej ramy nośnej dedykowanych do elektrycznych pojazdów dostawczych kategorii N1 przeznaczonych pod zabudowę funkcjonalną. Zakładanym rezultatem realizacji projektu jest osiągniecie przewagi konkurencyjnej nad dostępnymi na rynku rozwiązaniami, niewyposażonymi w wymienne baterie, bazującymi na cięższych stalowych ramach nośnych. Zintegrowany z kompozytową ramą nośną system wymiany baterii ma przyczynić się do zwiększenia dziennych możliwości roboczych pojazdu poprzez znaczne zwiększenie jego zasięgu. 
 


BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:
SNARTO sp. z o.o. – lider

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 069 486,88  PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA ŁUKASIEWICZ – PIMOT: 2 496 674,38 PLN
OKRES REALIZACJI: 2022-2023

 


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.