kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020


 

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii numerycznej predykcji degradacji baterii do pojazdów elektrycznych przy dowolnym profilu obciążenia prądowego i temperaturowego wraz z metodyką badań eksperymentalnych”


Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii, która pozwoli z wykorzystaniem modelu numerycznego baterii pojazdu elektrycznego określić tempo zużycia baterii i utratę zasięgu pojazdu dla rzeczywistych warunków eksploatacyjnych oraz technologii identyfikacji parametrów modelu symulacyjnego dla nowych typów ogniw litowo-jonowych.


Planowane efekty: Stworzenie technologii, która pozwoli dokładnie określić tempo degradacji baterii oraz utraty zasięgu przez pojazd, dzięki czemu pomoże uniknąć kosztów serwisowych i gwarancyjnych, a także opracowanie technologii identyfikacji parametrów modelu symulacyjnego dla nowych typów ogniw.

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:
QuickerSim Automotive – lider

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 209 286,82 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 738 499,55 PLN
OKRES REALIZACJI: 2021-2023

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.