kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Łukasiewicz – PIMOT nawiązuje współpracę z WAT

Dyrektor Łukasiewicz – PIMOT dr hab. inż. Witold Luty oraz Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisali porozumienie o współpracy między jednostkami.

Zawarte porozumienie pozwoli na rozwinięcie współpracy Łukasiewicz – PIMOT i WAT w zakresie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej, a także realizacji praktyk studenckich i aktywizacji zawodowej studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Celem wspólnych działań jest zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, umożliwiające dostosowanie programów kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy.

http://pimot.lukasiewicz.gov.pl/images/pimot_wat.jpg

Aktualności