kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu: „Autobus z tylnym, zewnętrznym, elektrycznym układem napędowym”

Cele projektu:
Projekt zakłada budowę autobusu elektrycznego klasy I ze źródłem energii wydzielonym poza przestrzeń jego zabudowy.

Planowane efekty:
Otrzymane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo pasażerów, pozwoli na szybką wymianę magazynu energii oraz zmianę jego rodzaju i wyeliminuje problem długotrwałego ładowania. Wynik projektu może być odpowiedzią na potrzeby transportu autobusowego, zwiększając jednocześnie pojemność autobusu oraz bezpieczeństwo pasażerów.

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Lider),
AUTOSAN Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
6 961 819,41 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
5 743 548,72 PLN
OKRES REALIZACJI:
2020-2023


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe"