Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu: „Autobus z tylnym, zewnętrznym, elektrycznym układem napędowym”

Cele projektu: Projekt zakłada budowę autobusu elektrycznego klasy I ze źródłem energii
wydzielonym poza przestrzeń jego zabudowy.

Planowane efekty: Otrzymane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo pasażerów, pozwoli na szybką wymianę magazynu energii oraz zmianę jego rodzaju i wyeliminuje problem długotrwałego ładowania. Wynik projektu może być odpowiedzią na potrzeby transportu autobusowego, zwiększając jednocześnie pojemność autobusu oraz bezpieczeństwo pasażerów.

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Lider),
AUTOSAN Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 961 819,41 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 743 548,72 PLN
OKRES REALIZACJI: 2020-2023Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”