kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

 

PROGRAM OPERACYJNY – INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020


PROJEKT: Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubiezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurence)

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe

Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 2019-10-01 data zakończenia: 2021-09-30.

Całkowity koszt realizacji projektu – 4 329 393.77 zł

Wartość dofinansowania projektu – 3 842 894,58 zł

CEL: Głównym celem projektu jest zastosowanie telematyki do ilościowej oraz jakościowej oceny stylu jazdy i zachowań kierowcy, tak, aby możliwe było eliminowanie ryzyk ubezpieczeniowych w szkodach komunikacyjnych.

Efektem badań ma być opracowany system umożliwiający automatyczny, autonomiczny i zdalny nadzór nad kierującym danym pojazdem pozwalający na statystyczne profilowanie kierowcy oraz wysyłanie danych jakościowych do ubezpieczycieli.

ZADANIA: przeprowadzenie szczegółowych badań sposobu zachowania kierowców w różnych sytuacjach drogowych, w różnych typach pojazdów. Badania realizowane zarówno w warunkach poligonowych oraz w rzeczywistych warunkach drogowych mają na celu określenie wskaźników umożliwiających scharakteryzowanie zachowań kierowców ze względu na różne aspekty użytkowania samochodu pod względem ich ewentualnej szkodowości. Aspektami tymi będą:

  • zidentyfikowanie kierowcy użytkującego pojazd niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie w ramach danej floty pojazdów firmowych,
  • określenie sposobu jazdy w określonych warunkach drogowych (natężenie ruchu, pogoda, itp.),
  • zebranie i analiza danych dotyczących sposobu wykorzystania pojazdu (szyna CAN, czujnik przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego),
  • zebranie i analiza danych wizyjnych z otoczenia pojazdu (kamery),
  • zebranie i analiza danych dotyczących ryzyk ubezpieczeniowych.

 

Dla użytkownika końcowego, czyli ubezpieczającego pojazd kierowcy system ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych zniżek ubezpieczenia OC i AC.

Projekt realizowany będzie w siedmiu etapach obejmujących zarówno badania przemysłowe, jaki prace rozwojowe. Projekt wpisuje się w aktualne tendencje dotyczące koncepcji systemów ubezpieczeń komunikacyjnych bazujących na zindywidualizowanej ocenie ryzyk. Opracowywany system będzie prewencyjnie oddziaływał na kierowcę poprzez dokumentowanie sposobu jazdy. Ta cecha systemu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych możliwe będzie dokumentowanie całego zajścia w postaci zapisu parametrów ruchu oraz obrazu, co w zdecydowany sposób ułatwi obiektywną ocenę przebiegu takiego zdarzenia.

System wprowadzi silne skojarzenie składek z kierowcą i optymalizację kosztów ubezpieczeń. Ubezpieczenia nie będą wyliczane post factum – na podstawie szkodowości, ale na podstawie sposobu zachowania kierowcy antycypując możliwość powstania ewentualnych szkód.

Projekt realizowany w Konsorcjum:

Politechnika Świętokrzyska – Lider Konsorcjum

Globtrak Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji