ŁUKASIEWICZ – PIMOT stworzy internetową bazę pojazdów dla osób niepełnosprawnych

Dnia 7 sierpnia 2019 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji zawarł umowę z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz motoryzacji osób niepełnosprawnych.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz udzieliła Instytutowi dotacji celowej na finansowanie projektu pt. „Prowadzenie i aktualizowanie internetowej bazy informacji o pojazdach dostępnych dla potrzeb egzaminów państwowych na prawo jazdy dostosowanych dla osób niepełnosprawnych”. Podpisana umowa umożliwi realizację usług informatyczno-informacyjnych w tym zakresie.

Aktualności