kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Przedstawiciel ŁUKASIEWICZ – PIMOT „Liderem Innowacji”

Dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT został uhonorowany statuetką i Godłem Promocyjnym „Lider Innowacji”. Odznaczenie przyznano podczas XII. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2019.

Pracownik Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji otrzymał wyróżnienie w kategorii „Pro Publico Bono” za dorobek wieloletniej pracy naukowej oraz wybitne dokonania w dziedzinie paliw i ochrony środowiska, w szczególności termodynamiki chemicznej procesów zachodzących w środowisku. Doceniono również aktywną działalność dr. inż. Biernata w wielu renomowanych towarzystwach i organizacjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz za wieloletnie zaangażowanie w promocję wynalazczości i popularyzację wyników badań w kraju i za granicą, w tym reprezentowanie Polski jako przewodniczący kapituł międzynarodowego jury wiodących światowych targów i konkursów.

XII. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2019, podczas których przyznano statuetki „Lider Innowacji” odbyły się w dniach 4-5 czerwca w Katowicach.

Aktualności