kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

PIMOT sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

27 czerwca br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podczas inauguracji platformy współpracy pn. „Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030” Przemysłowy Instytut Motoryzacji został  Sygnatariuszem "Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ( SDGs) w Polsce".

W obecności przedstawicieli Ministerstw,  Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń, Bogusław Pijanowski podpisał w imieniu PIMOT Kartę Partnerstwa. Sygnatariusze deklaracji zobowiązani są do podejmowania działań, które przeobrażą naszą gospodarkę w kierunku zrównoważonym.

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań. Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu.

Aktualności