kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

PIMOT Partnerem dla Klimatu 2018

Przemysłowy Instytut Motoryzacji otrzymał status Partnera dla Klimatu 2018. Celem inicjatywy jest prowadzenie wspólnie z innymi Partnerami innowacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Partnerami inicjatywy są organizacje i instytucje reprezentujące różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Pokazały one swoimi wcześniejszymi dokonaniami troskę o środowisko, a udziałem w „Partnerstwie dla Klimatu” dają dowód swojemu zaangażowaniu w kwestie ochrony przyrody.

 Celem „Partnerstwa dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o dość zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które to mają na celu zwiększanie świadomości z zakresu ochrony klimatu wśród m.in. różnego rodzaju instytucji.

Aktualności