INTARG 2017 – PIMOT z nagrodami!

Jury konkursu INTARG 2017 przyznało Przemysłowemu Instytutowi Motoryzacji i firmie Technologie Recyklingu Adam Hańderek platynowy medal oraz specjalne wyróżnienie – Grand Prix za opracowany we współpracy projekt „Instalacja do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin”.  

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 odbyły się w dniach 22-23 czerwca br. Tegoroczna edycja targów zgromadziła ponad 170 wystawców z 18 krajów świata. Międzynarodowy wymiar i specjalistyczny charakter wydarzenia pozwolił na szeroką promocje innowacyjnych rozwiązań z różnorodnych dziedzin, takich jak: ekologia, medycyna, bezpieczeństwo, lotnictwo, przemysł samochodowy i transport, metalurgia, włókiennictwo, maszyny i urządzenia, chemia, mechanika, inżynieria, elektronika, energetyka czy informatyka.

Targom oprócz wystawy wynalazków towarzyszyły liczne konferencje, panele dyskusyjne oraz debaty eksperckie, podczas których przedstawiciele nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw i instytutów badawczych poruszali tematy związane z rozwojem innowacji, nowych technologii oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych podczas badań.

 

28.06.2017

Aktualności