PIMOT partnerem platformy „Partnerstwo dla Klimatu”

Przemysłowy Instytut Motoryzacji został partnerem platformy „Partnerstwo dla Klimatu”. W skład platformy wchodzą organizacje, instytucje i różnorodne gremia, których przedmiotem działalności są kwestie środowiskowe.

Działania platformy „Partnerstwo dla Klimatu” skupiają się na prowadzeniu wspólnie z partnerami innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W celu upowszechnienia zdobytej wiedzy i doświadczeń odnoszących się do ochrony środowiska organizowane są liczne wydarzenia, debaty tematyczne, konferencje i wystawy.

Corocznym wydarzeniem odbywającym się w ramach platformy „Partnerstwo dla Klimatu”, jest piknik – „Piknik z Klimatem”. Podczas pikniku partnerzy platformy zaprezentują kierunki prowadzonych działań związanych z podniesieniem standardów w odniesieniu do ochrony środowiska, a także zachęcą uczestników pikniku do zastanowienia się nad tym jak minimalne zmiany w naszym codziennym życiu mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2

28.06.2017

Aktualności