INTARG 2017

Podczas X edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 PIMOT zaprezentuje projekt „Instalacja do termolizy odpadowych poliolefin do nasyconych frakcji węglowodorowych”. Projekt to efekt współpracy przedstawicieli Przemysłowego Instytut Motoryzacji z firmą Technologie Recyklingu Adam Hańderek. 

Targi Wynalazków i Innowacji INTARG poświęcone prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9 odbędą się w dniach 22-23 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dzięki swojej formule i specjalistycznemu charakterowi wydarzenie zgromadzi krajowych i zagranicznych przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Dla uczestników wydarzenia zorganizowane zostaną panele dyskusyjne, prezentacje oraz debaty eksperckie, podczas których poruszane zostaną różnorodne tematy związane z nowymi technologiami.

W ramach tegorocznej edycji targów, oprócz debat i spotkań eksperckich odbędzie się również wystawa wynalazków, której towarzyszyły będą konkursy – Konkurs Intarg 2017 oraz Lider Innowacji 2017. Wyróżnionym w konkursach projektom zostaną przyznane nagrody.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

19.06.2017

 

Aktualności