Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 9 października 2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalisty technicznego w Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów w Łukasiewicz-PIMOT. Na w/w stanowisko zatrudniono wybranego kandydata:

Bartłomiej Andrulonis

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku specjalisty technicznego. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Bartłomieja pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Aktualne oferty pracy:


Nie znaleziono ogłoszeń.

Skip to content