Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 20 czerwca 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko młodszego inżyniera. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Piotr Cieśla, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku młodszego inżyniera. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Piotra pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Aktualne oferty pracy:


Nie znaleziono ogłoszeń.

Skip to content