Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 18 listopada 2021 r.

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Głównego specjalisty- Kierownika w Dziale Współpracy Naukowej i Promocji w Łukasiewicz-PIMOT. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono:

Wojciech Łyko, Warszawa

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i doświadczenie Pana Wojciecha pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Aktualne oferty pracy:


Nie znaleziono ogłoszeń.

Skip to content