Wykaz Projektów Realizowanych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Lp.

Kierownik projektu

Termin realizacji

Tytuł projektu

1

Krzysztof Kołodziejczyk

02.04.2009 - 31.12.2012

E!4018, CAMELINA-BIOFUEL, Development of technology to manufacture biofuels using camelina sativa oil as new raw material base.

2

Anna Matuszewska

08.12.2010 - 07.12.2013

Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazerm rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego.

3

Anna Kieracińska

10.11.2010 - 30.10.2013

Opracowanie urządzeń do ograniczenia emisji pyłów z tarczowych i bębnowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych.

4

Krzysztof Biernat

01.01.2010 -31.12.2014

System ciągłej kontroli stopnia i tempa procesu starzenia paliw płynnych w trakcie magazynowania.

5

Jarosław Frydrych

20.11.2009 - 19.09.2012

Rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej generacji otrzymywanych w procesie termicznego krakingu surowców uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii i odpadów organicznych do celów transportu i zastosowań energetycznych.

6

Artur Malinowski

17.05.2010 - 31.12.2012

Katalityczne wytwarzanie wodoru na drodze reformingu parowego do współspalania w silniku o zapłonie iskrowym.

7

Jacek Biedrzycki

04.04.2011 - 03.10.2013

Wrażliwość emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa na warunkach użytkowania trakcyjnego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym.

8

Mirosław Gidlewski

04.04.2011 - 03.04.2014

Weryfikacja eksperymentalna metod obliczeniowych stosowanych podczas rekonstrukcji bocznego zderzenia samochodów.

9

Andrzej Muszyński

15.04.2011 - 14.04.2014

Analiza możliwości minimalizacji obciążeń dynamicznych i obrażeń osób dorosłych oraz dzieci na fotelach autobusowych w czasie wypadku drogowego.

10

Andrzej Muszyński

06.04.2010 - 05.10.2012

Analiza możliwości modyfikacji struktury nadwoziowej turystycznego autobusu piętrowego.

11

Bogusław Pijanowski

20.09.2010 - 19.03.2013

Opracowanie i badanie samochodowego systemu bezpieczeństwa w ramach struktury "inteligentnego pojazdu".

12

Wiesław Zieliński

08.12.2009 - 07.08.2012

Podwyższenie odporności na wybuch miny lub improwizowanego ładunku wybuchowego dna pojazdu bankowozu.

13

Antoni Kidawski

23.08.2010 - 22.08.2012

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznawania i łączności.

14

Artur Malinowski

Izabela Samson-Bręk

I etap: 01.01.2011 - 31.12.2012

II etap: 01.07.2011 - 30.06.2012

1. Katalityczna konwersja surowca drzewnego do furfuralu

 

2. LCA CO2 i GHG w bilansie biorafinerii lignocelulozowej.

15

Magdalena Rogulska

01.05.2009 - 30.04.2012

Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe.

16

Grzegorz Kunikowski

01.06.2009 - 31.05.2012

Quality assurance in solar thermal heating and cooling technology – keeping track with recent developments.

17

Łukasz Kowalski

01.02.2010 - 31.01.2013

WEBSR 2 - Wind energy in the BSR 2.

18

Paweł Jarczewski

01.04.2011-31.03.2014

Optimized Structural components and add-ons to improve passive safety in newe Electric Light Trucks and Vans.

 
Projekty współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Lp.

Kierownik projektu

Termin realizacji

Tytuł projektu

19

Antoni Kidawski

01.04.2012 - 31.03.2015

Pływający Kołowy Opancerzony Lekki Transporter

20

Włodarczyk Andrzej 01.01.2013 - 31.12.2014

Mobilna Ewakuacyjna Platforma Pływająca z Funkcjami Stanowiska Badawczego

21

Dariusz Więckowski 01.11.2012 - 31.10.2014

Opracowanie i badania związane z zastosowaniem innowacyjnych zespołów celem podwyższenia parametrów i funkcjonalności pojazdu wielofunkcyjnego

22 Dariusz Więckowski 01.01.2013 - 31.06.2015 Wielofunkcyjny Pojazd Do Zadań Specjalnych
23 Karol Zielonka  01.03.2012 - 28.02.2014 Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela, pasa oraz energochłonnych cech fotela i zagłówka
24 Andrzej Muszyński 01.12.2012 - 30.11.2015  Fotelik samochodowy zwiększający bezpieczeństwo dziecka przewożonego w pojeździe, w czasie zderzenia bocznego
25 Karol Zielonka 01.01.2013 - 31.08.2015 Projekt kompozytowej podłogi do pojazdów użytkowych, służącej do mocowania siedzeń oraz pasażerów na wózkach inwalidzkich
26 Karol Zielonka 01.01.2013 - 31.12.2015 Zastosowanie nakładek energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg
27 Wiesław Zieliński 01.06.2012 - 31.05.2015 Zwiększenie sprawności napędu poprzez zastosowanie komponentów energoelektronicznych o zwiększonej niezawodności i bezpieczeństwie
28 Jacek Biedrzycki 01.12.2012 - 31.05.2015 Małogabarytowe wysokowytrzymałe tłumiki drgań skrętnych wału korbowego wielocylindrowych tłokowych silników spalinowych
29 Andrzej Muszyński 01.06.2013 - 31.05.2016 System zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało dziecka przewożonego w pojeździe w czasie wypadku drogowego
30

Bogusław Pijanowski (koordynator ze strony PIMOT)

01.10.2013 - 30.09.2016 Nowy rodzaj biopaliwa z odtwarzalnymi całkowicie etylowymi biokomponentami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do silników o zapłonie samoczynnym
31 Anna Kieracińska 01.11.2013 - 31.03.2016 Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego – wdrożenie pojazdu osobowego ”Syrenka"
32 Dariusz Więckowski 04.2015 - 03.2018 Aktywne zawieszenia wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności.
33 Karol Zielonka 01.10.2013 - 30.04.2016  Zastosowanie nakładek energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg
34 Dariusz Więckowski 01.01.2013 - 31.12.2015 Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych
35 Wiesław Zieliński 01.06.2012 - 31.10.2015 Zwiększenie sprawności i napędu poprzez stosowanie komponentów energoelektronicznych o zwiększonej niezawodności i bezpieczeństwa
36 Artur Paczkowski 01.04.2015 - 31.01.2018 Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących
37 Tomasz Wróbel 21.12.2015 - 20.12.2018 Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standardowych konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia
38 Artur Paczkowski październik 2016 - wrzesień 2017 Badania kierowalności i weryfikacja właściwości trakcyjnych trójkołowego, wielofunkcyjnego pojazdu dla osób niepełnosprawnych
39   sierpień 2018 – luty 2020 Platforma autonomiczna wsparcia operacyjnego

 

 

Projekty współfinansowane z innych źródeł

Lp.

Kierownik projektu

Termin realizacji

Tytuł projektu

1

Sławomir Nestorowicz

01.04.2015 - 30.06.2018

Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T

2 Joanna Kalbarczyk 01.06.2015 - 30.05.2018 Electrification of public transport in cities