Patenty i Wynalazki - 2009 r.

Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

  • PL203702; 30/11/2009; Urządzenie do badania ściśliwości, zwłaszcza ściśliwości okładzin ciernych hamulców samochodowych.; Jakubowski Andrzej, Michalski Ryszard; Przemysłowy Instytut Motoryzacji; - wybierz -; inny dokument

Liczba i wykaz zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:

  • P.388274; 15/06/2009; Ruchomy słupek boczny do pojazdu drogowego.; Muszyński Andrzej, Waściszewski Jan, Pciak Kazimierz; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.389139; 28/09/2009; Bezpieczny fotel, w szczególności do autobusu turystycznego.; Sokalski Lech, Waściszewski Jan, Pciak Kazimierz; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.389344; 21/10/2009; Pojazd elektryczny, zwłaszcza dla osób z dysfunkcjami kończyn.; Muszyński Andrzej, Pijanowski Bogusław; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.389647; 23/11/2009; Sposób sprawdzania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdów i urządzeń samochodowych.; Łukjanow Sławomir, Kołodziejczak Michał, Wierzbicki Kazimierz; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.390119; 31/12/2009; Urządzenie zabezpieczające pasażerów autobusu podczas przewrotu na bok lub dach.; Muszyński Andrzej, Waściszewski Jan, Pciak Kazimierz; Przemysłowy Instytut Motoryzacji