Patenty i Wynalazki - 2008 r.

Liczba i wykaz zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:

  • P.384828; 31/03/2008; Sposób sprawdzania i oceny pojazdów samochodowych, zwłaszcza samochodów osobowych w aspekcie ekologicznym.; Łukjanow Sławomir; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.385411; 11/06/2008; Sposób sprawdzania i oceny kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdów drogowych.; Łukjanow Sławomir, Kołodziejczak Michał; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.385792; 31/07/2008; Sposób sprawdzania i oceny kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do pojazdów drogowych, zwłaszcza samochodów.; Łukjanow Sławomir, Kołodziejczak Michał; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.386829; 17/12/2008; Urządzenie zmniejszające emisję pyłów z zespołu hamulca tarczowego.; Jakubowski Andrzej , Zawistowski Andrzej; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.386923; 24/12/2008; Urządzenie zmniejszające emisję pyłów z zespołu hamulca bębnowego.; Jakubowski Andrzej, Zawistowski Andrzej; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.386960; 30/12/2008; Układ ekologicznego zasilania obwodów instalacji elektrycznej pojazdów.; Łukjanow Sławomir, Pijanowski Bogusław; Przemysłowy Instytut Motoryzacji