Patenty i Wynalazki - 2007 r.

Wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

  • PL203702; 30/11/2009; Urządzenie do badania ściśliwości, zwłaszcza ściśliwości okładzin ciernych hamulców samochodowych; Jakubowski Andrzej, Michalski Ryszard; Przemysłowy Instytut Motoryzacji; zastosowany w kraju; inny dokument

Wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki, które zostały zastosowane:

  • PL203702; 30/11/2009; Urządzenie do badania ściśliwości, zwłaszcza ściśliwości okładzin ciernych hamulców samochodowych; Jakubowski Andrzej, Michalski Ryszard; Przemysłowy Instytut Motoryzacji; zastosowany w kraju; inny dokument

Wykaz patentów udzielonych podmiotowi gospodarczemu na wynalazki, które zostały zastosowane, a ich twórcami są pracownicy jednostki naukowej:

  • PL203702; 30/11/2009; Urządzenie do badania ścisliwości, zwłaszcza ściśliwości okładzin ciernych hamulców samochodowych; Jakubowski Andrzej, Michalski Ryszard; Przemysłowy Instytut Motoryzacji; zastosowany w kraju; inny dokument

Wykaz zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:

  • P.382560; 01/06/2007; Układ rejestracji parametrów bezpieczeństwa ruchu i parametrów logistycznych pojazdu samochodowego małej ładowności; Łukjanow Sławomir, Pijanowski Bogusław; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.383124; 10/08/2007; Układ zasilania elektrycznego świateł oświetlenia zewnętrznego pojazdu drogowego samochodowego; Łukjanow Sławomir, Pijanowski Bogusław; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.383523; 11/10/2007; Układ zasilania elektrycznego świateł oświetlenia zewnętrznego pojazdu drogowego samochodowego; Łukjanow Sławomir, Pijanowski Bogusław; Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • P.383749; 12/11/2007; Rower z dodatkowym napędem elektrycznym; Łukjanow Sławomir, Kołodziejczak Michał, Grzebalski Stanisław; Przemysłowy Instytut Motoryzacji