Publikacje w 2013 roku

 • BIERNAT K.: Used tires as a raw material for the production of alternative fuels in the WtL processes, Rozdział w monografii pod red. A. Mendez-Vilas, seria wydawnicza: Energy Book Series-Volume 1: “Materials and Processes for Energy – Communication Current Research and Developmnents”, Wyd. Brown Walker Press USA.2013
 • BIERNAT K., SKOLNIAK M., BUKREJEWSKI P.: Biocomponents and their Effect on the Aging Process in a Fuel Storage, Rozdział w monografii pod red. A. Mendez-Vilas, seria wydawnicza: Energy Book Series-Volume 1: “Materials and Processes for Energy – Communication Current Research and Developmnents”, Wyd. Brown Walker Press USA.2013
 • ROSTEK E., BIERNAT K.: Thermodynamics of Thermal Biomass Processing, Rozdział w monografii pod red. A. Mendez-Vilas, seria wydawnicza: Energy Book Series-Volume 1: “Materials and Processes for Energy – Communication Current Research and Developmnents”, Wyd. Brown Walker Press USA.2013
 • BIERNAT K., GRZELAK P., GIS W., ŻÓŁTOWSKI A.: Monografia w j.angielskim pt: „The Study on Wider Range of Biogas Production Options and Experiences, Wyd. ITS, Warszawa 2013r.
 • ROSTEK E., BIERNAT K.: Analysis of Gaseous Degradation Products Occuring During Biomass-to-Liquid Processes, “SAE International”, 2013-26.
 • BIERNAT K., RÓŻNICKA I.: Stan i perspektywy wykorzystania biogazu jako nośnika energii do zastosowań stacjonarnych I środków transportu, “Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW. Nr 10(2012)3, s.97…117,
 • BIERNAT K., PYTLAK J.: Proces modelowania spływów wodnych. “Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW. Nr 10(2012)4, s.113-138.
 • BARSZCZ Z., BIŁOBRAN J., MUSZYŃSKI A., SEŃKO J., SKONIECKI P.: Analiza wyników badań doświadczalnych struktury energochłonnej autobusu dwupokładowego”. X Konferencja Naukowo – Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” - LogiTrans 2013, Szczyrk, 16 – 19 kwietnia 2013. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 3/2013, ISSN 1509-5878.
 • SOBOLEWSKI T., TRZASKA P.: Bezpieczeństwo dzieci podczas zderzenia bocznego pojazdów w zależności od systemu mocowania dziecięcego urządzenia przytrzymującego”. X Konferencja Naukowo – Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” - LogiTrans 2013, Szczyrk, 16 – 19 kwietnia 2013. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 3/2013, ISSN 1509-5878.
 • REŃSKI A., BYKS S.: Wpływ dwuobwodowego systemu kontroli przechyłu – Active Roll Control (ARC) – na charakterystykę pojazdu”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Nr 5(91)/2012, ISSN 1642-347X (ukazała się fizycznie w 2013)
 • BARSZCZ Z., PODKOWSKI K., SEŃKO J., prezentacja pt.: Analiza numeryczna wpływu sił powstałych podczas ruchu pojazdu na korpus oraz na połączenie korpusu z podwoziem. Seminarium, które swoimi zagadnieniami obejmowało obszar technologiczny platform pola walki, wpisujący się w jeden z priorytetowych kierunków badań: „Platformy bezzałogowe (autonomiczne)”. Sala Kinowa Klubu Wojskowej Akademii Technicznej, 10 kwietnia 2013, od 11:00 do 16:00.
 • ŁUKJANOW SŁ., ZIELIŃSKI W.: Bankowozy typu C o podwyższonej ochronie osób i wartości pieniężnych. Ochrona Mienia i Informacji, nr 2/2013,
 • MATUSZEWSKA A., ODZIEMKOWSKA M., CZARNOCKA J.: Emisja zanieczyszczeń przy zasilaniu silnika ZS olejem napędowym z domieszką bioetanolu, STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETHICAE, artykuł w j.polskim
 • MATUSZEWSKA A., ODZIEMKOWSKA M., CZARNOCKA J.: Properties of bioethanol - diesel oil mixtures, rozdział w książce pt. Materials and processes for energy: communicating current research and technological developments, wydanej w j. angielskim przez FORMATEX Research Center, Zurbarán 1, 2-Office 1, 06002 Badajoz, Spain
 • RUTA R., MATUSZEWSKA A., GRĄDKOWSKI M.: Modelowanie wpływu dodatków AW/EP na właściwości tribologiczne środków smarowych, TRIBOLOGIA V44, No 2, (248), 2013, 169-182.
 • MATUSZEWSKA A., ODZIEMKOWSKA M., CZARNOCKA J.: Properties of bioethanol - diesel oil mixtures, Rozdział przyjęty do druku w pierwszym numerze Energy Book Series zatytułowanej "Materials and processes for energy: communicating current research and technological developments"
 • OWCZUK M., WARDZIŃSKA D., ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ A., MATUSZEWSKA A.: Agricultural waste products as a valuable source of renewable energy, Rozdział przyjęty do druku w pierwszym numerze Energy Book Series zatytułowanej "Materials and processes for energy: communicating current research and technological developments".
 • WIĘCKOWSKI D., JAŚKIEWICZ M.: Kobiety w ciąży podczas jazdy w samochodzie – zagadnienia wybrane. Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska Mechanika z. 101 Nr 348/2013, ISNN 1429-6055, ISBN 978-83-64056-00-0 s.: 91-92, CD
 • JAŚKIEWICZ M., WIĘCKOWSKI D., WITASZEK K: Przegląd i analiza manekinów stosowanych do testów zderzeniowych. Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska Mechanika z. 101 Nr 348/2013, ISNN 1429-6055, ISBN 978-83-64056-00-0 s.: 47-48, CD.
 • WIĘCKOWSKI D., GROMADOWSKI T.: Analysis of vertical vibrations acting on children in child car seats. TRANSBALTICA 2013 Proceedings of the 8th International Scientific Conference, May 9-10 2013, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, ISSN 2029-2376 print / ISSN 2029-2384 online ISBN 978- 609-457-470-2 print / ISBN 978-609-457-469-6 online, s.: 53-58.
 • ROGULSKA M., SAMSON-BRĘK I.: Gospodarka odpadami w Szwecji, Nowa Energia, nr 1/2013, ISSN 1899-0886, str. 54-56.
 • KRASUSKA E.: Kontrowersje wokół ILUC nie ustają, Czysta Energia, nr 4(110)/2013, str. 26-28
 • ROGULSKA M., SAMSON-BRĘK I.: Doświadczenia szwedzkie z wykorzystaniem biogazu - współpraca w ramach Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki, Zielona energia, zielone domy. Nowe wyzwania dla Polski, red. Jacek Janiszewski, Toruń 2013, str. 96-111.
 • SAMSON-BRĘK I., ROGULSKA M., WITKOWSKA-KITA: Potencjał biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w Polsce oraz technologie ich energetycznego zagospodarowania na przykładzie biogazowni utylizacyjnej, [w:] Kompleksowe zarządzanie gospodark ą odpadami, red. Manczarski P., Poznań - Stare Jabłonki, 2013, s. 615-629, ISBN 978-83-89696-46-0
 • SMERKOWSKA B. KOWALSKI Ł.: Analysis of the possibility of natural gas utilization in transport sector in Poland, konferencja Transbaltica 2013 (ISSN 2029-2376)
 • GIRTLER J., ŚLĘZAK M.: Model stochastyczny czterostanowy zmian stanów niezawodnościowych samochodu, Eksploatacja i Niezawodność.
 • MERKISZ J., BAJERLEJN M., ŚLĘZAK M., SUCHECKI A.: Wpływ obróbki tulei cylindrowej turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym na emisję związków szkodliwych, Archiwum Motoryzacji.
 • GERIGK M., ŚLĘZAK M.: Koncepcja bezzałogowego hybrydowego szybkiego obiektu wodnego, XLI Zimowa Szkoła Niezawodności.
 • WOROPAY M., MYŚLEWSKI Ł., ŚLĘZAK M., SZUBARTOWSKI M.: Ocena wpływu oddziaływań człowieka na bezpieczeństwo działania systemu transportowego, Journal of KONBiN.
 • HOMIK W., LECKI M., ŚLĘZAK M.: Diagnostyka wiskotycznych tłumików drgań skrętnych, Diagnostyka Maszyn.
 • KRUCZYNSKI S., KOLODZIEJCZYK K., ORLINSKI P., OWCZUK M.: Methyl Esters of Different Origin as a Fuel for Compression-Ignition Engines
 • SMERKOWSKA B., KOWALSKI Ł.: Analysis of the possibility of natural gas utilization in transport sector in Poland, TRANSBALTICA 2013 The 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania, Selected papers, ISSN 2029-2376 print / ISSN 2029-2384 online, ISBN 978-609-457-470-2 print / ISBN 978-609-457-469-6 online doi: 10.3846/transbaltica2013.044
 • MALINOWSKI A.: Application of Molybdenum Catalysts in Biorefinery. Materials and processes for energy: communicating current research and technological developments, a divulgation/educationally-oriented publication on Energy and Materials.
 • PUSTY T., PROCHOWSKI L.: Analiza wyników badań materiałów energochłonnych do wypełnienia hełmu motocyklowego. XXXII Seminarium Kół Naukowych Studentów Wojskowej Akademii Technicznej.
 • JACYNO M., KORKOSZ-GĘBSKA J., KRASUSKA E., MILEWSKI J., ONISZK-POPŁAWSKA A., TRĘBACZ D., WÓJCIK G.: Koncepcja biogazowni wykorzystującej odpady komunalne. Rynek Energii 2(105)/2013
 • BIERNAT K., KOŁODZIEJCZYK K.: The heating liquids containing the component from fermentation processes, pp.112-116, Monografia "Fuelling the Future: Advances in Science and Technologies for Energy Generation, Transmission and Storage"
 • MALINOWSKI A.: Reforming methane towards hydrogen and aromatic hydrocarbons on highly stable Mo and Re/H-ZSM5 catalysts modified with La, pp.328-332, Monografia "Fuelling the Future: Advances in Science and Technologies for Energy Generation, Transmission and Storage"
 • OWCZUK M., WARDZIŃSKA D., ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ A., MATUSZEWSKA A.: Agricultur waste products as a valuable source of renewable energy, pp.178-168, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • MALINOWSKI A.: Application of Molybdenium Catalyst in Biorafinery, pp.206-211, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • BIERNAT K., SKOLNIAK M., BUKREJEWSKI P.: Biocomponents and their effect on the aging process in a fuel storage, pp.221-229, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • KRUCZYŃSKI S., KOŁODZIEJCZYK K., ORLIŃSKI P., OWCZUK M.: Methyl Esters of Different Origin as a Fuel for Compression-Ignition Engines, pp.289-296, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • MATUSZEWSKA A., ODZIEMKOWSKA M., CZARNOCKA J.: Propetries of bioethanol – diesel oil mixtures, pp.352-339, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • ROSTEK E., BIERNAT K.: Thermodynamics of Thermal Biomass Processing, pp.414-421, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • BIERNAT K.: Used tires as a raw material for the production of alternative fuels in the WtL processes, pp.958-966, Monografia "Materials and processes for energy communicating current research and technological developments"
 • BIERNAT K., MALINOWSKI A., GNAT M.: The Possibility of Future Biofuels Production Using Waste Carbon Dioxide and Solar Energy, pp.123-172, Monografia "Biofuels"
 • MALINOWSKI A., CZARNOCKA J., BIERNAT K.: An Analysis of Physico-Chemical Properties of the Next Generation Biofuels and Their Correlation with the Requirements of Diesel Engine, pp.435-460, Monografia "Biodiesel"