Publikacje w 2012 roku

 • KRASUSKA E.: Economics of energy crops in Poland today and in the future. BIOMASS & BIOENERGY
 • KRASUSKA E.: Economic potential of perennial energy crop in Poland. Journal of Food Agriculture & Environment
 • WIĘCKOWSKI D.: Analiza w dziedzinie czasu drgań pionowych ze względu na komfort podróżowania dziecka w samochodzie. MECHANIKA
 • KRUCZYŃSKI S., BIERNAT K.: Olej lniankowy jako paliwo dla silników o zapłonie samoczynnym. Przemysl Chemiczny
 • KRUCZYŃSKI S., BIERNAT K.: Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym. Przemysl Chemiczny
 • KAJDAS C.: A review and a fundamental theory of silicon nitride tribochemistry. WEAR
 • WIĘCKOWSKI D.: An attempt to estimate natural frequencies of parts child's body. The Archives of Automotive Engineering
 • WIĘCKOWSKI D.: Analiza drgań pionowych oddziaływujących na dzieci posadowioe w fotelikach podczas jazdy w samochodzie. Logistyka
 • GROMADOWSKI T., WIĘCKOWSKI D.: Analiza drgań pionowych oddziaływujących na dziecko w samochodzie z zastosowaniem wymuszenia sygnałem białego szumu. Postępy nauki i techniki
 • WIĘCKOWSKI D.: Analiza w dziedzinie czasu drgań pionowych ze względu na komfort. Czaspismo Techniczne Mechanika
 • ŚLĘZAK M.: Analysis of significance of criteria for transportation ssytem operation quality assessment. Journal of KONES Powertrain and Transport
 • BIERNAT K.: Analysis of the bio-methane potential in the selected countries of the Baltic Sea Region. Silniki Spalinowe
 • BIERNAT K.: Analysis of the bio-metrhane distribution possibilities in Poland. Silniki Spalinowe
 • PROCHOWSKI L., ZIELONKA K., Muszyński A.: Analysis of the process of double-deck bus rollover at the avoidance of an obstacle having suddenly sprung up. Journal of KONES 2012 Powertrain and Transport
 • BIERNAT K.: Analysis of the Quality Parameters of Selected Motor Biofuels Taking into Account the Current Requirements of the Worldwide Fuel Charter. Journal of KONES
 • BIERNAT K.: Analysis of the Quality Parameters of Selected Motor Biofuels Taking into Account the Current Requirements of the Worldwide Fuel Charter. KONES 2012
 • ŚLĘZAK M.: Application of telematic system for diagnosing the machine technical state. Journal of KONES Powertrain and Transport
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Application of the Life Cycle Assessment (LCA) method to the estimation of environmental impact of the engine biofuels generation for example of biogas fuel. Silniki Spalinowe
 • KIERACIŃSKA A., BIEDRZYCKI J., JAKUBOWSKI A., LASOCKI J., WÓJCIK P.: Badania układu do zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego samochodu osobowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
 • MALINOWSKI A., MATUSZEWSKA A., BIEDRZYCKI J.: BMD bio - fuel for diesel engines. Journal of KONES
 • PROCHOWSKI L., PUSTY T.: Charakterystyka obrotu i unoszenia motocykla po uderzeniu w bok samochodu. Archiwum Motoryzacji
 • BIERNAT K.: GtL (Gas to Liquid) processes. Silniki Spalinowe
 • ŻARDECKI D., PIJANOWSKI B.: "Informacja w samochodowym systemie bezpieczeństwa z funkcją "e-Call". Archiwum Motoryzacji
 • MALINOWSKI A., WARDZIŃSKA D.: Katalityczna konwersja furfuralu do biokomponentów paliwowych. Chemik
 • BIERNAT K.: Liquid biofuels the first and second generation-the method of preparation and application. Journal of Polish CIMAC
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae., Wyd. UKSW
 • KRUCZYŃSKI S., KOŁODZIEJCZYK K., Owczuk M.: Ocena zastosowania estrów metylowych różnego pochodzenia w silnikach o zapłonie samoczynnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
 • BIERNAT K.: Perspektywy rozwoju technologii biopaliwowych w świecie do 2050 r. Chemik nauka- technika-rynek
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Processing of municipal waste and plastic for liquid fuels – WtL technology. Silniki Spalinowe
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Przegląd wybranych technologii oczyszczania biogazu do jakości gazu ziemnego. Silniki Spalinowe
 • SAMSON-BRĘK I.: Przetwarzanie odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych na paliwa płynne – technologie WtL. Archiwum Motoryzacji
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Przetwarzanie odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych na paliwa płynne – technologie WtL. Silniki Spalinowe
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality. Silniki Spalinowe
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA. Studia Ecologiae et Bioethicae., Wyd. UKSW
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Technologie energetycznego wykorzystania odpadów. Studia Ecologiae et Bioethicae., Wyd. UKSW
 • WIĘCKOWSKI D.: The analisis of working capacity changes in profesional drives. The Archives of Automotive Engineering
 • WARDZIŃSKA D.: Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujących beton o różnych stopniach karbonatyzacji. Ochrona przed Korozją
 • KOWALSKI Ł., SMERKOWSKA B.: Wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie miejskim – uwarunkowania, możliwości, perspektywy. Archiwum Motoryzacji
 • WICHER J., PUSTY T.: Wyznaczanie niepewności obliczeń w przypadku modeli nieliniowo zależnych od parametrów. Archiwum Motoryzacji
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania biopaliw transportowych na przykładzie paliwa biogazowego. Silniki Spalinowe
 • KIERACIŃSKA A., JAKUBOWSKI A.: "Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia pojazdów samochodowych do badania oddziaływania motoryzacji na środowisko (The use of the Life Cycle Assessment of motor vehicles in the evaluation of the impact of motorization on the environment).". Archiwum Motoryzacji
 • SAMSON-BRĘK I.: Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko procesu uprawy biomasy przeznaczonej na cele energetyczne. Chemik nauka- technika-rynek
 • ŚLĘZAK M.: Zastosowanie teori procesów semi-Markowa do opracowania modelu zniezawodnościowego samochodu. Archiwum Motoryzacji
 • BARSZCZ Z., PODKOWSKI K., ZIELONKA K.: Analiza wytrzymałościowa wojskowego pojazdu opancerzonego podczas pokonywania różnych przeszkód terenowych. "XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ""Komputerowe systemy wspomagania nauki., przemysłu i transportu"" - TransComp"
 • BIERNAT K.: Środowiskowe uwarunkowania wydobycia gazu łupkowego. Międzynarodowa Konferencja Gaz., Rosja., Polska., Europa
 • BIERNAT K.: Analysing National Support Strategies for Biofuels In Central and Eastern Europe – Case of Poland. International Conference „Biofuels In Central and Eastern Europe
 • BIERNAT K.: Developing the Supply Chain of Feedstocks Through Central and Eastern Europe. International Conference „Biofuels In Central and Eastern Europe
 • BIERNAT K.: Thermogravimetry as a research method in the transformation processes of waste rubber and plastic product for energy carriers (WtE and WtL processes). 7th Conference on Sustainable Development of Energy., Water and Environment Systems
 • BIERNAT K., KOŁODZIEJCZYK K.: The heating liquids containing the components from fermentation processes” . The Energy and Materials Research Conference – EMR2012
 • MALINOWSKI A., CZARNOCKA J., BIERNAT K., BAJDOR K.: Assesment of current methods for determination the stability of fuels In the context of development online system. The Energy and Materials Research Conference – EMR2012
 • PROCHOWSKI L., ZIELONKA K.: Badania eksperymentalne wpływu mocowania foteli autobusu na obciążenia dynamiczne głowy pasażerów podczas wypadku drogowego. VIII Międzynarodowa Konferencja Problemy bepieczeństwa w pojazdach samochodowych
 • PROCHOWSKI L., ZIELONKA K., TRZASKA P.: Analiza właściwości ochronnych fotelika i podstawki podwyższającej na podstawie ruchu ciała dziecka w czasie uderzenia samochodu w przeszkodę. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE
 • SOBOLEWSKI T., TRZASKA P.: Bezpieczeństwo pasażerów autobusów w kontekście obowiązujących przepisów homologacyjnych foteli autobusowych. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE
 • SOBOLEWSKI T., TRZASKA P.: Bezpieczeństwo dzieci podczas zderzenia bocznego pojazdu w zależności od rodzaju dziecięcego urządzenia przytrzymującego. "XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Komputerowe systemy wspomagania nauki., przemysłu i transportu"" - TransComp"
 • WIĘCKOWSKI D.: Potencjalne błędy związane z rejestracją drgań pionowych oddziaływujących na człowieka w oparciu o badania stanowiskowe. VIII Międzynarodowa Konferencja Problemy bepieczeństwa w pojazdach samochodowych., Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej
 • WIĘCKOWSKI D.: Rodzaje wymuszeń kąta obrotu kierownicy a poprawność wykonywania manewru. VIII Międzynarodowa Konferencja Problemy bepieczeństwa w pojazdach samochodowych., Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej