Publikacje w 2010 roku

 • ŻARDECKI D.: Badania wrażliwości optymalizowanego manewru wyprzedzania z uwagi na luz i tarcie w układzie kierowniczym”, Sensitivity analysis of optimized overtaking manoeuvre in consideration of freeplay and dry friction parameters of steering system. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechnika Warszawska, nr 1(77)2010, ISSN 1642-347X, 359-370.
 • WIĘCKOWSKI D., WICHER J.: Bezpieczeństwo i komfort dzieci przewożonych w fotelikach samochodowych”, ”Safety and komfort of children transported in childa car seats. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechnika Warszawska, nr 1(77)2010, ISSN 1642-347X, 77-93, .
 • PROCHOWSKI L., ZIELONKA K.: Metody badań i wyniki pomiarów obciążeń dynamicznych pasażerów podczas uderzenia autobusu w przeszkodę. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechnika Warszawska, nr 1(77)2010, ISSN 1642-347X , 255-266.
 • KIERACIŃSKA A.: Ekologia na czterech kołach. 3/2010 , 46-47, ISDN 2080-511X, Ecomanager.
 • LOZIA Z., CUP A., MITRASZEWSKA I., PIĘTKA T. WIĘCKOWSKI D.: Wymagania minimalne dla „symulatorów wysokiej klasy” stosowanych w szkoleniu kierowców”. 4/2010, 20 +CD (Pełny tekst), Logistyka.
 • WIĘCKOWSKI D., ŻARDECKI D.: Influence of freeplay and friction in steering system on double lane change manoeuvre. 4/2010, 25+ CD (Pełny tekst), Logistyka.
 • WICHER J., WIĘCKOWSKI D.: Wpływ drgań fotelika samochodowego na comfort podróżowania dziecka w samochodzie”/Influence of vibrations of the child seat on the comfort of child’s ride in a car”. Eksploatacja i niezawodność. nr 4(48)2010, 102-110.
 • PROCHOWSKI L., ZIELONKA K.: Dynamic loads exerted on legs of seated passengers during frontal collision of a bus with obstacle. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.17, No.3 2010, 377-384.
 • SKONIECKI P., ABRAMOWICZ W.: VII Konf. n-t: „Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie. LOGITRANS” Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki. „Doświadczalne i symulacyjne badania parametrów absorbera energii uderzenia dla pojazdu formuła student.
 • ŁUKIANOW S., TOKARZEWSKI J.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdu samochodowego na modelu stanowiska poligonowego. Journal of KONES Powertrain and Transport.
 • MUSZYŃSKI A.: Zastosowanie przegubów plastycznych w strukturze nadwoziowej samochodu dla zwiększenia bezpieczeństwa jadących”. Archiwum Motoryzacji.
 • WRÓBEL J., JARCZEWSKI P.: Zastosowanie technologii relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych na przykładzie aplikacji do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych”. Przegląd Mechaniczny 5/10 24-27.
 • BAJDOR K., BIERNAT K.: Biopaliwa jako alternatywne nośniki energii w silnikach spalinowych, klasyfikacja i perspektywy rozwoju / Biofuels as alternative energy carriers in IC engines. classification and development prospekt. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 1/2011 (51), Warszawa 2011, s 5 – 19 (wersja polska), pp.23 – 137 (wersja angielska).
 • WICHER J.: Rozpraszanie energii kinetycznej samochodu przez przesuwną betonową barierę drogową /Kinetic energy dissipation by a portable concrete traffic barier . The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 1/2011 (51), Warszawa 2011, s 97 – 115 (wersja polska), pp. 215 – 233 (wersja angielska).
 • WIĘCKOWSKI D.: Podstawy modelowania biomechanicznego w środkach transportu / The fundamentals of biomechanical modelling in transport facilities. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 2/2011 (52), Warszawa 2011, s191 – 206 (wersja polska), pp. 81 – 96 (wersja angielska).
 • SAMSON – BRĘK I.: Zastosowanie metody oceny cyklu życia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania paliwa biogazowego do silników spalinowych, Application of the life cycle assessment (LCA) method to the estimation of environmental impact of the generation of biogas as an engine fuel. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 2/2011 (52), Warszawa 2011, s 179 - 189 (wersja polska), pp. 69 - 79 (wersja angielska).
 • CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A., KIERACIŃSKA A.: Badania laboratoryjnego urządzenia do ograniczania emisji pyłów z układu hamulcowego pojazdów, Examination of a laboratory system to reduce dust emission from braking systems of automotive vehicles. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 3/2011 (53), Warszawa 2011, s 103 - 116 (wersja polska), 5 – 18 (wersja angielska).
 • ŻUCHOWSKI A., PROCHOWSKI L.: The analysis of safety of rear seat passengers of a passenger car during the road accident / Analiza stanu bezpieczeństwa pasażerów na tylnych siedzeniach samochodu osobowego podczas wypadku drogowego. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 3/2011 (53), Warszawa 2011, s 181 - 198 (wersja polska), 81 – 98 (wersja angielska).
 • MALINOWSKI A.: Methane dehydroaromatization on Mo and Re/H-ZSM5 promoted by rare earth elements. Fuel Processing Technology.
 • ROGULSKA M.: Biorefinery systems – potential contributors to sustainable innovation. Biofuels, Bioproducts & Biorefining. 4: 279-286 (2010) (co-author).
 • E, CADÓRNIGA C, TENORIO JL, TESTA G, SCORDIA D.: Potential land availability for energy crops production in Europe. Biofuels. Bioproducts & Biorefining. 4:658–673 (2010).
 • KRASUSKA E.: Rosenqvist H. Economics of energy crops in Poland today and in the future. Biomass and Bioenergy. In Press.
 • HIRATSUKA K., ABE T., KAJDAS C.: Tribocatalytic oxidation of ethylene in the rubbing of palladium against aluminum oxide. Tribology International. 2010, 43, 1659-1664.
 • VLAD M., SZCZEREK M. M., MICHALCZEWSKI R., KAJDAS C., TOMASIK C., OSUCH-SLOMKA C.: The influence of antiwear additive concentration on the tribological behaviour of a-C:H:W/steel tribosystem. Proc. IMechE Part J: J. Engineering Tribology.. 2010, 224, 1079-1089.
 • Dante R. C., Kajdas C., Kulczycki A.: Theoretical advances in the kinetics of tribochemical reactions. Reac Kinet Mech Cat 2010, 99, 37-46.
 • DZIOŁAK P., BIERNAT K.: Techniczne i technologiczne możliwości budowy kompleksów biorafineryjnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8/2010, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • NADANA D., BIERNAT K.: Wpływ technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii geotermalnej na stan środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8/2010, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • GOŁĘBIOWSKI K., BIERNAT K.: Analiza procesów magazynowania biowodoru jako paliwa. Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8/2010, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • BIERNAT K., SIEWIERSKI J.: Rynek paliw 2009. Wydawnictwo PIPP, Warszawa, luty 2010r.
 • BIERNAT K., DZIOŁAK P., GIS W., ŻÓŁTOWSKI A.: Biogas in Poland – actual condition and perspective of development”, "4. Rostocker Bioenergieforum - Zukunftstechnologien für Bioenergie. Żółtowski Zeszyty Naukowe: Institut für Umweltingenieurwesen, Band 27, Rostock, 2010.
 • BIERNAT K.: Biopaliwa – definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej. Czysta Energia nr 10, październik 2010 (25-28).
 • BIERNAT K.: Rozwój technologii wytwarzania biopaliw. Czysta Energia nr 11, listopad 2010 (33-36)
 • MATUSZEWSKA A.: Przeglad technologii otrzymywania węglowodorów syntetycznych z biomasy (Review of technologies of synthetic hydrocarbons production from biomass). Chemik 2010, 64, 5, 344-349.
 • JAKUBIAK A., FILIPCZAK-RUTKOWSKA M.: Biomasa- surowiec energetyczny, instrumenty wsparcia, uwarunkowania prawne (Biomass- raw energy materials, tools support, legal considerations). Chemik 5/2010 vol.64, 337-343.
 • FRYDRYCH J, KOŁODZIEJCZYK K.: Badanie wpływu biokomponentów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na smarność oleju napędowego niskosiarkowego. CHEMIK 2010, 64, 5, 356-361.
 • ODZIEMKOWSKA M.: Bioetanol jako komponent biopaliw do zasilania silnków Diesla. CHEMIK 2010, 64, 5, 350-351.
 • DZIOŁAK P., BIERNAT K.: Techniczne i technologiczne możliwości budowy kompleksów biorafineryjnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8/2010, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • NADANA D., BIERNAT K.: Wpływ technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii geotermalnej na stan środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8/2010, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • GOŁĘBIOWSKA , BIERNAT K.: Analiza procesów magazynowania biowodoru jako paliwa. Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8/2010, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • BIERNAT K., SIEWIERSKI J.: Rynek paliw 2009. Wydawnictwo PIPP, Warszawa, luty 2010r.
 • SAMSON – BRĘK I.: Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji paliwa silnikowego. Studia Ecologiae et Bioethicae, nr 7/2009.
 • SAMSON – BRĘK I.: Standaryzacja metod badania jakości biopaliw. Opublikowany w czasopiśmie naukowym Towaroznawcze Problemy jakości, nr 4 (21) 2009.
 • SAMSON – BRĘK I.: Miejsce oceny cyklu życia w systemie zarządzania środowiskowego. Studia Ecologiae et Bioethicae, nr 11/2010
 • KAJDAS C., KULCZYCKI A, KURZYDŁOWSKI, K.J., MOLINA, G.J.: Activation Energy of Tribochemical and Heterogeneous Catalytic Reactions. Materials Science (Poland), 28,2 (2010), 523-533.
 • ROGULSKA M.: Rynek biomasy stałej w Polsce i perspektywy rozwoju. Czysta Energia nr 6/2010.
 • ROGULSKA M.: Jazda na (bio) gazie w naszych sąsiadów. Czysta Energia nr 12/2010.
 • KOWALSKI Ł.: Złapać wiatr w żagle. Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 12/2010, 1/2011.
 • SAMSON-BRĘK I.: Prognozowanie energetyczne w gminie miejsko-wiejskiej. W: Inwestowanie w energetykę odnawialną – aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking. Politechnika Łódzka, Łódź 2010.