Publikacje w 2008 roku

 • WIĘCKOWSKI D.: Symulacja działania systemu wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 10/2008 (105), Wydaw. Politechniki Krakowskiej .Mechanika z.6-M/2008, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6328, 97-106.
 • LOZIA Z., WIĘCKOWSKI D., ŻARDECKI D.: Wpływ luzu i tarcia w układzie kierowniczym na kierowalność samochodu. Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe nr 8 Budowa i Eksploatacja Maszyn, ISSN 1897-2683, 89 -120.
 • WIĘCKOWSKI D., STAŃCZYK T. L.: Koncepcja wyboru parametrów wymuszenia przykładanego do kierownicy w zależności od podstawowych warunków wykonania manewru. Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe nr 8 Budowa i Eksploatacja Maszyn, ISSN 1897-2683, 287-298.
 • WIĘCKOWSKI D.: Symulacyjne badania manewru przejazd przez mini rondo. Polska Akademia Nauk, Teka Komisji Motoryzacji, z. nr 33-34, ISSN 1642-1639, 457-465.
 • GROMADOWSKI T., STĘPIŃSKI B.: Procedura symulacji pionowych obciążeń pojazdu wieloosiowego /Simulation procedure of vertical loading of multi axle vehicle. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne, zeszyt 10/2008 ,ISSN 0011-4561 , ISSN 1897- 6328, 49-56.
 • WIĘCKOWSKI D.: Symulacja działania systemu wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego / Simulation of work steering assisted system conception of realization of curvilinear traffic. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Mechanika, z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008, ISSN 0011-4561 , ISSN1897- 6328, 97-106.
 • ŁUKIANOW S., PIJANOWSKI B.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w aspekcie rozwoju techniki motoryzacyjnej / Examination of electromagnetic compatibility (EMC) in view of the automobile engineering advancement. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008,ISSN 0011-4561, ISSN 1897- 6328, 109-121.
 • ŻARDECKI D.: Metoda modelowania tarcia i zjawiska stick-slip w układzie kierowniczym/Problems of modeling and simulation of steering systems dynamics a survey. Wydaw. Politechniki Krakowskiej , Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008, ISSN 0011-4561 , ISSN 1897-6328, 107-117.
 • DIUPERO T.: Szczególne przypadki skutków zadziałania poduszki powietrznej w samochodzie. Politechnika Warszawska, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, nr 4(71)/2008, ISSN 1642-347X, 35-77.
 • PIJANOWSKI B.: Kompatybilność elektromagnetyczna w pojazdach. Serwis Motoryzacyjny nr 9/2008, ISSN 1898-1305, 32 - 34.

 

 • ZIELIŃSKI W.: Badania układów wydechowych. Serwis Motoryzacyjny nr 11/2008, ISSN 1898-1305, 24-27.
 • BIERNAT K., ROGULSKA M.: Biopaliwa II generacji. „Czysta Energia” nr 1/2008, Wyd. „ABRYS”.
 • BIERNAT K.: Podstawowe właściwości paliw płynnych i ich zmiany w procesach magazynowania, transportu dystrybucji i użytkowania. Wyd. UDT, Poznań 2008.
 • BIERNAT K.: Innowacyjność w ochronie środowiska. Wyd. PARP, Warszawa, 2008r.
 • BIERNAT K., Syta A.: Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K., DZIOŁAK P.: DMF (2,5-dimetylofuran) jako perspektywiczne biopaliwo drugiej generacji do silników o zapłonie iskrowym. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K., JEZIORKOWSKI A.: Problemy zasilania współczesnych silników biopaliwami. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Wodór - paliwo przyszłości. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K.: Współczesne uwarunkowania i technologie wytwarzania biogazu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Chemik, Nauka, Technika, Rynek” nr 7-8, lipiec/sierpień 2008 349-355.
 • BIERNAT K., MIELCZARSKA-ROGULSKA M.: Technologie produkcji biopaliw w świetle Strategicznej Agendy Badawczej. „Chemia Przemysłowa”, Nr 5/2008.
 • BIERNAT K.: Aspekty technologiczne na tle regulacji UE. Dodatek Specjalny pt: „Rynek biopaliw w Polsce 2008”, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 17-18, 14-28 września 2008, Warszawa.
 • BIERNAT K., DZIOŁAK P.: Bio 2,5-dimetylofuran (BioDMF) jako nowe biopaliwo drugiej generacji. Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Chemik, Nauka, Technika, Rynek” nr 12, grudzień 2008 657-661.
 • FRYDRYCH J., KAJDAS CZ.: Badanie wpływu estrów metylowych kwasów tłuszczowych na smarowność oleju napędowego o niskiej zawartości siarki. Tribologia V, 2008, 31-44.
 • FILIP A., POPEK S.: Próba oceny produkcji paliw na bazie surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, 747, 24-34.
 • GŁĄB J., KULCZYCKI A.: Biopaliwa w Polsce. „CHEMIK” 5/2008.
 • KAJDAS CZ., KORYCKI J., FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO cz. 2. Tribologia V, 2008, 219 – 226.
 • KAJDAS CZ., KULCZYCKI A.: A new idea of the influence of solid materials on kinetics of chemical reactions. Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 3, 2008.
 • KORYCKI J., KAJDAS CZ., FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO cz. 2. Pisarek M., Tribologia II, 2008, 257 – 276.
 • KORYCKI J., KAJDAS CZ., FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości ketonów cz. 3. Słowiński G., Tribologia V, 2008, 073 – 094.
 • KUNIKOWSKI G., ROGULSKA M.: Promocja wykorzystania biogazu w Europie – upowszechnianie narzędzi i metod wspomagających podnoszenie poziomu akceptacji dla technologii biogazowych. Materiały konferencyjne: Inteligentna Energia – Program dla Europy. Organizator – Krajowa Agencja Poszanowania Energii. 10 grudnia 2008.
 • KUROWSKI K.: Wybrane techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania energii słonecznej w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 37 - 2008, 238 – 245.
 • ROGULSKA M., BIERNAT K.: Stan i perspektywy stosowania biopaliw pierwszej generacji. Chemik 5/2008, 220-227.
 • ROGULSKA M.: Najważniejsze kierunki działań w polityce państwa dot. OZE w aspekcie programu IEE. Energia, Pieniądze i Środowisko. Numer specjalny grudzień 2008. Materiały konferencyjne: Inteligentna Energia – Program dla Europy. Organizator – Krajowa Agencja Poszanowania Energii. 10 grudnia 2008.
 • VLAD M., MICHALCZEWSKI R., KAJDAS CZ.: Wpływ wybranych dodatków na nośność warstwy smarowej skojarzeń ciernych z elementami pokrytymi powłoką a-c:h:w część i. wybrane związki typu cho i chno. Osuch-Słomka E., Tribologia V, 2008, 185-204.
 • FILIP A.: Using LCA to assess greenhouse gases emissionsfrom fuel production chains. Korean Academy of Commodity Science and Technology & The University of Suwon. Suwon, Achieving Commodity&Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 2008, II, 492-499.
 • RĘBIŚ J., FILIP A.: Research techniques to determine quality parameters of materials used in fuelling systems for bio-fuels. Korean Academy of Commodity Science and Technology & The University of Suwon. Suwon, Achieving Commodity&Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 2008, I, 66-71.
 • PRACA ZBIOROWA: Bioenergy in Europe. Implementation of EU directives and policies relating to bioenergy in Europe and RD&D priorities for the future. Espoo 2008, VTT Research Notes 2441.
 • POPEK S., FILIP A.: Zarządzanie w dobie globalizacji, Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008, s. 297-369.
 • ROGULSKA M.: Dobre praktyki wdrażania biopaliw transportowych (projekt BITES). 150-194 w monografii „Energia odnawialna”, Płońsk 17.12.2008.
 • GOŁĘBIOWSKI S., Wiśniewski G., Gryciuk M., Kurowski K., Więcka A.: Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle. Wydawnictwo Medium, 2008, 2000 egz.

Publikacje PIMOT:

 • WIĘCKOWSKI D.: Symulacja działania systemu wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 10/2008 (105), Wydaw. Politechniki Krakowskiej .Mechanika z.6-M/2008, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6328, 97-106.
 • LOZIA Z., WIĘCKOWSKI D., ŻARDECKI D.: Wpływ luzu i tarcia w układzie kierowniczym na kierowalność samochodu. Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe nr 8 Budowa i Eksploatacja Maszyn, ISSN 1897-2683, 89 -120.
 • WIĘCKOWSKI D., STAŃCZYK T. L.: Koncepcja wyboru parametrów wymuszenia przykładanego do kierownicy w zależności od podstawowych warunków wykonania manewru. Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe nr 8 Budowa i Eksploatacja Maszyn, ISSN 1897-2683, 287-298.
 • WIĘCKOWSKI D.: Symulacyjne badania manewru przejazd przez mini rondo. Polska Akademia Nauk, Teka Komisji Motoryzacji, z. nr 33-34, ISSN 1642-1639, 457-465.
 • GROMADOWSKI T., STĘPIŃSKI B.: Procedura symulacji pionowych obciążeń pojazdu wieloosiowego /Simulation procedure of vertical loading of multi axle vehicle. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008 ,ISSN 0011-4561 , ISSN 1897- 6328, 49-56.
 • WIĘCKOWSKI D.: Symulacja działania systemu wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego / Simulation of work steering assisted system conception of realization of curvilinear traffic. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008, ISSN 0011-4561 , ISSN1897- 6328, 97-106.
 • ŁUKIANOW S., PIJANOWSKI B.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w aspekcie rozwoju techniki motoryzacyjnej / Examination of electromagnetic compatibility (EMC) in view of the automobile engineering advancement. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008,ISSN 0011-4561 , ISSN 1897- 6328, 109-121.
 • ŻARDECKI D.: Metoda modelowania tarcia i zjawiska stick-slip w układzie kierowniczym/Problems of modeling and simulation of steering systems dynamics a survey. Wydaw. Politechniki Krakowskiej , Mechanika , z.6-M/2008 Czasopismo Techniczne , zeszyt 10/2008, ISSN 0011-4561 , ISSN 1897-6328, 107-117.
 • DIUPERO T.: Szczególne przypadki skutków zadziałania poduszki powietrznej w samochodzie. Politechnika Warszawska, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, nr 4(71)/2008, ISSN 1642-347X, 35-77.
 • PIJANOWSKI B.: Kompatybilność elektromagnetyczna w pojazdach. Serwis Motoryzacyjny nr 9/2008, ISSN 1898-1305, 32 - 34.

 

 • ZIELIŃSKI W.: Badania układów wydechowych. Serwis Motoryzacyjny nr 11/2008, ISSN 1898-1305, 24-27.

Publikacje dawnego IPIEO:

 • BIERNAT K., ROGULSKA M.: Biopaliwa II generacji. „Czysta Energia” nr 1/2008, Wyd. „ABRYS”.
 • BIERNAT K.: Podstawowe właściwości paliw płynnych i ich zmiany w procesach magazynowania, transportu dystrybucji i użytkowania. Wyd. UDT, Poznań 2008.
 • BIERNAT K.: Innowacyjność w ochronie środowiska. Wyd. PARP, Warszawa, 2008r.
 • BIERNAT K., Syta A.: Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K., DZIOŁAK P.: DMF (2,5-dimetylofuran) jako perspektywiczne biopaliwo drugiej generacji do silników o zapłonie iskrowym. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K., JEZIORKOWSKI A.: Problemy zasilania współczesnych silników biopaliwami. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Wodór - paliwo przyszłości. „Studia Ecologiae et Bioethicae”, Nr 6/2008, Wyd. UKSW.
 • BIERNAT K.: Współczesne uwarunkowania i technologie wytwarzania biogazu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Chemik, Nauka, Technika, Rynek” nr 7-8, lipiec/sierpień 2008 349-355.
 • BIERNAT K., MIELCZARSKA-ROGULSKA M.: Technologie produkcji biopaliw w świetle Strategicznej Agendy Badawczej., „Chemia Przemysłowa”, Nr 5/2008.
 • BIERNAT K.: Aspekty technologiczne na tle regulacji UE. Dodatek Specjalny pt: „Rynek biopaliw w Polsce 2008”, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 17-18, 14-28 września 2008, Warszawa.
 • BIERNAT K., DZIOŁAK P.: Bio 2,5-dimetylofuran (BioDMF) jako nowe biopaliwo drugiej generacji. Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Chemik, Nauka, Technika, Rynek” nr 12, grudzień 2008 657-661.
 • FRYDRYCH J., KAJDAS CZ.: Badanie wpływu estrów metylowych kwasów tłuszczowych na smarowność oleju napędowego o niskiej zawartości siarki. Tribologia V, 2008, 31-44.
 • FILIP A., POPEK S.: Próba oceny produkcji paliw na bazie surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, 747, 24-34.
 • GŁĄB J., KULCZYCKI A.: Biopaliwa w Polsce. „CHEMIK” 5/2008.
 • KAJDAS CZ., KORYCKI J., FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO cz. 2. Tribologia V, 2008, 219 – 226.
 • KAJDAS CZ., KULCZYCKI A.: A new idea of the influence of solid materials on kinetics of chemical reactions. Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 3, 2008.
 • KORYCKI J., KAJDAS CZ., FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO cz. 2. Pisarek M., Tribologia II, 2008, 257 – 276.
 • KORYCKI J., KAJDAS CZ., FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości ketonów cz. 3. Słowiński G., Tribologia V, 2008, 073 – 094.
 • KUNIKOWSKI G., ROGULSKA M.: Promocja wykorzystania biogazu w Europie – upowszechnianie narzędzi i metod wspomagających podnoszenie poziomu akceptacji dla technologii biogazowych. Materiały konferencyjne: Inteligentna Energia – Program dla Europy. Organizator – Krajowa Agencja Poszanowania Energii. 10 grudnia 2008.
 • KUROWSKI K.: Wybrane techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania energii słonecznej w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 37 - 2008, 238 – 245.
 • ROGULSKA M., BIERNAT K.: Stan i perspektywy stosowania biopaliw pierwszej generacji. Chemik 5/2008, 220-227.
 • ROGULSKA M.: Najważniejsze kierunki działań w polityce państwa dot. OZE w aspekcie programu IEE. Energia, Pieniądze i Środowisko. Numer specjalny grudzień 2008. Materiały konferencyjne: Inteligentna Energia – Program dla Europy. Organizator – Krajowa Agencja Poszanowania Energii. 10 grudnia 2008.
 • VLAD M., MICHALCZEWSKI R., KAJDAS CZ.: Wpływ wybranych dodatków na nośność warstwy smarowej skojarzeń ciernych z elementami pokrytymi powłoką a-c:h:w część i. wybrane związki typu cho i chno. Osuch-Słomka E., Tribologia V, 2008, 185-204.
 • FILIP A.: Using LCA to assess greenhouse gases emissionsfrom fuel production chains. Korean Academy of Commodity Science and Technology & The University of Suwon. Suwon, Achieving Commodity&Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 2008, II, 492-499.
 • RĘBIŚ J., FILIP A.: Research techniques to determine quality parameters of materials used in fuelling systems for bio-fuels. Korean Academy of Commodity Science and Technology & The University of Suwon. Suwon, Achieving Commodity&Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 2008, I, 66-71
 • PRACA ZBIOROWA: Bioenergy in Europe. Implementation of EU directives and policies relating to bioenergy in Europe and RD&D priorities for the future. Espoo 2008, VTT Research Notes 2441.
 • POPEK S., FILIP A.: Zarządzanie w dobie globalizacji, Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008, s. 297-369.
 • ROGULSKA M.: Dobre praktyki wdrażania biopaliw transportowych (projekt BITES). 150-194 w monografii „Energia odnawialna”, Płońsk 17.12.2008.
 • GOŁĘBIOWSKI S., Wiśniewski G., Gryciuk M., Kurowski K., Więcka A.: Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle. Wydawnictwo Medium, 2008, 2000 egz.