Publikacje w 2006 roku

 • ŻARDECKI D.: Piecewise linear luz(...) and tar(...) projections. Part 1 Theoretical background. Journal of theoretical and applied mechanics (ISSN 1429-2955), 2006, Vol. 44, No 1, 163-184.
 • ŻARDECKI D.: Piecewise linear luz(...) and tar(...) projections. Part 2 Application in modelling of dynamic systems with freeplay and friction. Journal of theoretical and applied mechanics (ISSN 1429-2955), 2006, Vol.44, No 1, 185-202.
 • ŻARDECKI D.: Piecewise linear modelling of friction and stick-slip phenomenon in discrete dynamical systems. Journal of theoretical and applied mechanics (ISSN 1429-2955), 2006, Vol.44, No 2, 255-277.
 • BARSZCZ Z., DIUPERO T.: Zachowanie się konstrukcji autobusów pod kątem wymagań zawartych w Regulaminie Nr 66 EKG ONZ. Journal of KONES Powertrain and Transport (ISSN 1231-4005), 2006, Vol. 13, No 1, 47-56.
 • STAŃCZYK T. L., WIĘCKOWSKI D.: Symulacyjne badania manewru podwójnej zmiany pasa ruchu. Journal of KONES Powertrain and Transport (ISSN 1231-4005), 2006, Vol.13, No 1, 177-185.
 • WNUKOWICZ E., PRUBA P.: Porównanie wyników badań drogowych i stanowiskowych okładzin hamulcowych wg załącznika 3 Regulaminu Nr 90 EKG ONZ. Journal of KONES Powertrain and Transport (ISSN 1231-4005), 2006, Vol.13, No 1, 197-206.
 • CHŁOPEK Z., BARDZIŃSKI W., JARCZEWSKI M., SAR H.: Badania emisji zanieczyszczeń z samochodu z napędem hybrydowym. Journal of KONES Powertrain and Transport (ISSN 1231-4005), 2006, Vol.13, No 1, 245-252.
 • CHŁOPEK Z., BARDZIŃSKI W., JARCZEWSKI M., SAR H.: Wpływ dodatku estru metylowego oleju rzepakowego fame do oleju napędowego na ekologię, zużycie paliwa oraz własności dynamiczne samochodu. Journal of KONES Powertrain and Transport (ISSN 1231-4005), 2006, Vol.13, No 1, 261-268.
 • GROMADOWSKI T., OSIECKI J., STĘPIŃSKI B.: Eksperymentalna weryfikacja procedury symulacji pionowych obciążeń samochodu przy braku sygnałów kryterialnych. Archiwum Motoryzacji (ISSN 1234-754X), 2006, Nr 2, 93-102.
 • MUSZYŃSKI A., WAŚCISZEWSKI J.: Analiza możliwości zmniejszenia ryzyka obrażeń i urazów śmiertelnych przy przewrocie na bok autobusu turystycznego. Archiwum Motoryzacji (ISSN 1234-754X), 2006, Nr 2, 133-147.
 • SAR H.: Wyznaczanie charakterystyk opon i masowego momentu bezwładności samochodu na podstawie badań trakcyjnych. Archiwum Motoryzacji (ISSN 1234-754X), 2006, Nr 2, 183-194.
 • ŻARDECKI D.: Koncepcja przedziałami liniowego modelowania dynamiki systemu kierowca - samochód - droga w aspekcie badań kierowalności. Archiwum Motoryzacji (ISSN 1234-754X), 2006, Nr 2, 247-260.
 • ŻARDECKI D.: Nieczułość percepcji i luzy źródłem opóźnień w systemie kierowca - samochód – droga. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika (ISSN 0239-4979) 2006, Nr.84, 377-385.
 • STAŃCZYK T. L., WIĘCKOWSKI D.: Ocena poprawności wykonania typowych manewrów w ruchu samochodu. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika (ISSN 0239-4979), 2006, Nr 84, 293-304.
 • OSIECKI J., GROMADOWSKI T., STĘPIŃSKI B.: Monografia Badania pojazdów samochodowych i ich zespołów na symulacyjnych stanowiskach badawczych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB. Radom (ISBN 83-7204-510-0), 2006, 1-226.